Nan sakapa alah diambiak urang

Nan sapinjik tingga di awak

Walau dibalun sabalun kuku

Jikok dikambang saleba alam

Walau sagadang bijo labu

Bumi jo langik ado di dalam

 

Latiak-latiak tabang ka pinang

Singgah manyasok bungo rayo

Aie satitiak dalam pinang

Sinan bamain ikan rayo

Baburu babi ka Batu Balang

Mandapek buluah jo rotan

Guru mati kitab lah hilang

Sasek ka sia ditanyokan

 

Oi buyuang lakehlah gadang

Kapambangkik batang tarandam

Kapaapuih malu di kaniang

Kapanunggu piutang lamo

Kapanapiak mato padang

Kapanantang matohari

Kapalawan dunie urang

Kapandiri pusako lamo

 

Bilo kato lah ditanam di hati

Jalehlah sagalo rahasio alam

Jikok diajun sitambo lamo

Sabarih indak buliah hilang

Satitiak bapantang lupo

 

Laka jo dulang dalam lubuak

Pandan baduri malendo jalan

Aka hilang paham tatumbuak

Basarah diri pado Tuhan

 

Kilek canmin lah ka muko

Kilek baliuang lah ka kaki

Kilek kato lah ka hati

Tahu di ombak nan basabuang

Tahu di angin nan basiuik

Tahu di rantiang kamalantiang

Tahu di duri kamancucuak

Tahu di dahan kamaimpok

Tahu di tunggue kamanaruang

Ingek-ingek sabalun kanai

Nan di bawah kok mahimpik

Gabak di hulu tando kaujan

Cewang di Iangik tando kapaneh

 

Manusia tahan kieh

Binatang tahan palu

Tagisia labiah bak kanai

Tasingguang labiah bak jadi

 

Diagak mako diagiah

Di baliak mako dibalah

Bajalan manuju bateh

Balaie manuju pulau

 

Kuaik rumah karano sandi

Rusak sandi rumah binaso

Kuaik bangso karano budi

Rusak budi hancurlah bangso

 

Basilek di ujuang lidah

Malangkah di pangka karih

Bamain di ujuang padang

Tahan dikieh kato putuih

 

Tahu dikilek sarato bayang

Tahu digelek kato habih

Tahu dihereang gendeang

Sarato kurenah jo bainah

 

Bapikie palito hati

Nanang saribu aka

Taraso lamak jan dilulue

Taraso paik jan diluahkan

Bajalan injek-injek langkah

Bakato piaro lidah

Hiduik j an bak pucuak aru

Maikuik kama kareh angin

Iyokan nan di urang

Lalukan nan di awak

Tunjuak luruih kalingkiang bakaik

 

Guntianglah baju nak rang Guguak

Dijaik jan disudahkan

Bao kakincia lah dahulu

Kok manih jan diraguak

Kok paik j an diluahkan

Bao bapikie lah dahulu

 

Adaik mudo manangguang rindu

Adaik tuo manangguang ragam

Kok condong jan kumari rabah

Luruih tantang barih adaik

 

Budi jan tajua

Paham jan tagadai

Kok kayo kayo dek budi

Nak mulie mulie dek baso

Budi nan indak katinjauan

Paham nan indak kamaliangan

 

Iman nan tak buliah ratak

Kamudi nan tak buliah patah

Padoman nan tak buliah tagelek

Haluan nan tak buliah barubah

 

Sayang jo anak dilacuik-i

Sayang jo kampuang ditinggakan

Ujan ameh di nagari urang

Ujan batu di nagari awak

Kampuang nan jauah dibantu juo

 

Mati batungkek budi

Hiduik bakarilahan

Ditimbang jo aka budi

Dipakai raso jo pareso

Ditimbang jo nyao badan

 

Nak luruih rantangkan tali

Nak tinggi tingkekkan budi

Nak aluih babaso basi

Nak elok lapangkan hati

Nak mulie tapek-i janji

Nak taguah paham dikunci

Nak kayo kuaik mancari

Nak tuah batabue budi

Nak namo tinggakan jaso

Nak pandai rajin baraja

 

Ka hilie jalan ka Padang

Ka mudiak jalan ka Ulak-an

Kok musuah indak dihadang

Kok basuo pantang di-ilakkan

 

Kalo ndak basuo di jalannyo

Namuah bapua-pua dagiang

Namuah bakacau-kacau darah

Tando sabana laki-laki

 

 

===================

Oleh : A.B. Dt. Majo Indo

Disadur dari buku “Kato Pusako” oleh Dewis Natra 2004)

Iklan