Idrus Hakimy Dt Rajo Panghulu

= A =

1.  Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Adat yang kewi di Minangkabau, adalah adat yang ajarannya berdasarkan Alam takambang jadi guru.

2.  Adat  nan kewi syarak nan lazim.

Adat yang dibuat nenek moyang dibawah batang kayu yang sakti dan berbisa, ajaran agama Islam yang mutlak.

3.  Anggang lalu atah jatuah, pulang pagi babasah.

Seseorang yang dapat dituduh karena hal hal yang mencurigakan.

4.  Adaik bajanjang naiak batanggo turun.

Aturan adat merupakan suatu Pemerintahan yang aturannya datang dari bawah yang terjadi dengan mufakat, dan pelaksanaannya turun dari atas. Jalinan Bodi Caniago  dan Koto Piliang.

5.  Adaik batiru batuladan,  adaik samo diisi limbago samo dituang.

Ketentuan tentang pelaksanaan kehidupan bermasyarakat.

6.  Adaik babarih  balabeh,  ketek balingka tanah, gadang balingka aua.

Aturan tentang baris belebas dalam suatu negeri korong dan kampung.

7. Adaik bacupak bagantang, cupak  papek gantang piawai.

Ketentuan adat tentang pelaksanaan tentang menyelesaikan suatu sengketa.

8.  Adaik bajokok badukalo, dunia baleh mambaleh, syariat palumamalu.

Aturan tentang pelaksanaan social kehidupan, sopan santun.

9.  Adaik banazar maniliak hereang  jo gendeang, mamakai baso jo basi.

Peraturan yang berhubungan dengan persoalan menghormati tamu dalam jamuan.

10.  Adaik bakato, baiyo  mangko bakato, batolan mangko  bajalan.

Aturan cara bemusyawarah dalam bersidang.

11.  Adaik nan bakandak suatu ateh sifaiknyo.

Peraturan yg melihat tentang suatu kejadian, baru dibuat hukumnya dengan mufakat.

12.  Adaik nan manurun, syarak nan mandaki.

Ketentuan semula masuknya agama Islam, dari Ulakan Pariaman ketanah darek, dan adat menurun dari darek ke Pariaman dan rantau pesisir.

13.  Adaik nan bapaneh, jo adaik nan balinduang.

Suatu macam ketentuan dalam pelaksanaan pelantikan gelar pusaka di Minangkabau dirumah Gadang atau di lapangan.

14.  Adaik samo di isi limbago samo dituang.

Peraturan sama dilaksanakan secara baik, lembaga perlu digerakan.

15.  Adaik batali cambu, cupak dirumah gantang di  aia.

Ketentuan tentang hubungan mamak rumah  tungganai dengan  urang sumando.

16.  Anggang lalu atah jatuah, anak rajo mati ditimponyo.

Sesuatu tuduhan yang secara kebetulan kajadian yang bisa dituduhkan.

17.   alua samo dituruik, jalan samo ditampuah.

Peraturan hukum mutlak dilaksanakan, tanpa pandang bulu secara adil.

18.  Alua luruih  barih tarantang, sakato kito mangunjuangi.

Peraturan telah ada dalam suatu masyarakat tinggal melaksanakannya.

19.  Arau-arau batang palapah, makanan anak ikan puyu, tagak dipandang panyamunan. Urang mati indak badarah, awak mamacik Karek kayu,

siapo punyo tanggungan.

Suatu kejadian kriminal yang secara kebetulan seseorang dapat dituduh.

20.  Alua hutang patuik dibaia, alua bunuah patuik dibangun.

Hukuman yang dapat dilaksanakan dengan bayaran (denda)

21.  Adaik nan bapaneh syarak nan balinduang.

Sangsi adat adalah moral didunia, sangsi Agama nanti di akhirat.

22.  Adaik nan basisampiang, syarak nan batilanjang.

Menyampaikan adat perlu dengan kata kiasan, ajaran agama perlu dengan terus terang.

= B =

1.  Basasok bajurami, bapandan bapakuburan, batungua bapanabangan.

Ketentuan tentang keturunan menurut adat Minang yang termasuk penduduk asli dalam suatu kaum ( sapayuang ).

2.  Bakoroang bakampuang, barumah batanggo.

Ketentuan tentang baris dan belebas suatu kaum.

3.  Basawah baladang, babalai bamusajik.

Ketentuan asli suatu penduduk, dan ketentuan suatu negeri.

4.  Bamamak bakamanakan, babako babaki, basumando, basumandan, baipa babisan.

Ketentuan tentang kekeluargaan menurut hubungan adat.

5.  Bakato tatap di nan bana, bajaln tatap di nan pasa.

Yang seharusnya dimiliki dan dilaksanakan sesorang menurut adat.

6.  Bundo kanduang  limpapeh rumah nan gadang, umbun paruik pegangan kunci.

Ketentuan fungsi seorang wanita, yang luas artinya didalam adat.

7.  Bajalan bagageh-gageh, kacondoang mato rang banyak.

Sesuatu gerak gerik yang mencurigakan sehingga bisa dituduh.

8.  Bajua bamurah-murah, batimbang jawab ditanyoi.

Suatu sikap yang mencurigakan, yang juga menyebabkan seorang dituduh.

9.  Baulemu jo bapaham, baujuik bamakrifat, yakin tawakal pado ALLAH.

Ketentuan bagi seorang yang bakal jadi pimpinan dan memegang jabatan sebagai hakim.

 

10.  Ba-sasi bakatarangan, basyahadah babainah, tatando tabiti.

Suatu perkara yang dapat dilanjutkan.

 

11. Ba-sasi batakuak kayu, ba adaik balicak pinang, batapuang batu.

Suatu bukti tentang batas hak milik di Minangkabau, tentang sawah dan ladang.

12.  Batupang hakim tapapek hukum, sakato hakim jatuah hukum.

Ketentuan didalam menjatuhkan hukum bagi majlis hakim.

13.  Badiri panghulu sapakaik warih, badiri rajo sakato alam, badiri adaik sakati nagari.

Ketentuan untuk dapat menobatkan suatu jabatan kebesaran didalam adat  Minangkabau.

14.  Barih indak buliah dilampaui, cupak indak buliah dilabiah dikurangi.

Sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim.

15.  Baradaik sapanjang jalan, acupak sapanjang batuang.

Ketentuan tentang adat berbuhul sentak (adat beradat dan istiadat ).

16.  Basibak silangan baju, batu gadang aia basibak, padi sarumpun dibalah duo.

Gelar pusaka yang didirikan karena sudah membutuhkan pembantu.

17.  Bapuntiang ditanah sirah gadang di pakuburan.

Penobatan penghulu cara Koto Piliang.

18.  Buek nan malingka, barih nan manati.

Suatu keputusan kerapatan bersama yang lengkap dengan sangsi hukumnya.

19.  Babaun bak ambacang, bajajak bak bakiak, bauri bak  sipasan.

Suatu bukti dari suatu kesalahan yang terjadi.

20.  Baruang-ruang bak durian, banabu-nabu bak  cubadak.

Suatu perbedaan tentang ketentuan pusaka dan hak milik.

21.  Bajari batampok, bajangka badapo.

Ahli waris yang dapat menentukan jauh atau dekat tentang pertalian darah atau adat.

22.  Batuntutan babairan, salah bahukum utang babaia.

Suatu ketentuan yang terjadi dalam suatu keputusan hukum.

23.  Baruak dirimbo disusukan, anak dipangku dicampakan, nan bana  dianjak indak.

Kebenaran dan keadilan yang harus dipakai didalam hukum.

24.  Buatan taguah janji bakarang, salamo aia ilia, salamo gagak hitam.

Pegangan yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam janji menurut adat.

25.  Biang  cabiak ganting putuih, latakan sasuatu ditampeknyo.

Ketentuan tentang fungsi setiap unsure dalam hukum.

26.  Bariah Manahan tiliak, balabah Manahan cubo, bantuak dimakan siku-siku.

Suatu kebenaran yang harus dilaksanakan didalam menghukum.

27.  Babilang dari  aso, mangaji dari alih, bajanjang naiak batanggo turun.

Ketentuan yang harus ditingkatkan dalam mengajukan suatu penyelesaian.

28.  Barih nan indak lipuah, jajak nan indak hilang.

Suatu bukti tentang suatu keterangan dalam suatu kejadian.

= C =

1.  Camin nan indak  kabua, palito nan indak padam.

Dua badan hukum di Minangkabau, yakni adat dan syarak.

2.  Cupak papek gantang balanjuang, cupak duo baleh taia, gantang kurang duo limo puluah.

Ketentuan untuk ukuran menurut adat dan menurut syarak.

3.  Cupak sitalago panuah, gantang simarajo lelo.

Menghukum adil berkata benar, yang harus dilaksanakan dalam penyelesaian.

4.  Curi maliang taluang dindiang, tikam bunuah padang badarah.

Suatu bukti kriminal yang sudah pasti diusut sampai mendapatkan siapa pelakunya.

5.  Cupak batando satu adaik batando duo.

Tujuan hukum adalah menyelesaikan secara adil, adat bertujuan berjalannya kata mufakat, berlakunya hukum secara adil.

6.  Cupak usali jo buatan, kaduonyo cupak pusako, katigo kato mufakat. Adaik limbago basukatan, samo tajadi jo alamko, dunia akhirat  inyo saikek.

Aturan dan hukum sama lahir kedunia, dibawa para Rasul dan Nabi ALLAH.

7.  Capek indak buliah dahulu,  lambek indak buliah kudian.

Ketentuan bagi seorang sumando di Minangkabau, dia harus berbuat sesuai dengan fungsinya.

8.  Cancang latiah ninik moyang, tambilang basi rang tuo-tuo.

Ketentuan tentang pusaka tinggi di Minangkabau, baik sawah ataupun ladang dan yang berhubungan dengan itu.

9.  Capek kaki karano kain, dek ameh capeknyo kato, kalau kito manjadi hakim,  jan  saroman palakoto.

Seorang hakim tidak boleh berpihak kepada dua belah pihak orang yang sedang sengketa.

10.  Cabua samo dibuang, calo dijauahi, usah samo dimakan.

Tugas seorang hakim menghukum dengan menjauhi sifat cabul dan menekan, dilaksanakan penyelidikan dengan penuh kesungguhan.

= D =

1.  Dimato indak dipiciangkan, diparuik indak dikampihkan, didado indak dibusuangkan.

Seorang hakim harus bersifat adil, tidak pandang bulu, jauh dan dekat tentang kekeluargaan, yang salah dihukum.

2.  Dimano batang  tagolek disinan cindawan tumbuah, dimano tanah tasirah

disinan tambilang makan.

Suatu bukti dan kenyataan tentang keterangan dari suatu hak milik menurut adat baik soko atau pusako.

3.  Dimano biawak mamanjek, disinan anjiang manyalak, basuo kato dikatokan.

Suatu keterangan dan bukti yang tidak dapat dibantah atas suatu kebenaran.

4.  Dibaok pikek dibaok  langau, dibaok ribuik dibaok angin.

Suatu cara yang dapat dilakukan dalam mencari suatu kejahatan, siapa yang melakukan.

5.  Dago dagi mambari malu, sumbang salah laku parangai.

Suatu kesalahan yang berat menurut adat, yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang.

6.  Dihanjuik ka aia dareh, ibuang katanah lakang, salamo bumi takambang,

harato indak babaliak lai.

Disuatu ketentuan hukum yang tidak dapat seorang atau harta kembali lagi.

7.  Dakwa saparati gatah, jawab saparati minyak.

Menuduh adalah suatu pekerjaan yang sukar, menjawab tidak sesukar menuduh.

8.  Dakwa sipagambiak harato, jawab si-pandindiang harato.

Orang menuduh sipenuntut hak, dan yang dituduh orang yang mempertahankan haknya.

9.  Dakwa si-panjua malam, jawab si-pantang jago.

Tuduhan selalu hendak merugikan tertuduh, tertuduh senantiasa membela dirinya.

10.  Dakwa si-majo lelo, jawab si-kandak hati.

Menuduh penuh kehati-hatian, menjawab melepaskan diri.

11.  Dimano cindawan tumbuah disinan batang tagolek, dimano pariuak pacah disinan tambika tingga.

Setiap penghulu berdiri perlu ada rumah tangga, suku dan ulayatnya, serta anak kemenakannya.

12.  Ditiliak duduak hukum adaik, ateh bainah nan duo baleh, sarintiak kuradat jo iradat. Kurasai soko mangko jaleh.

Untuk mendapatkan suatu bukti hak milik didalam adat perlu dengan memperjelas gelar pusakanya ( soko )

13.  Dago dagi mambari malu, sumbang salah laku parangai, jalankan hak panghulu bapantang kusuik indak salasai.

Kalau setiap orang yang menjadi hakim menuruti prosedur seorang hakim dengan sungguh-sungguh, tidak ada persoalan yang tidak selesai.

14.  Di-indang ditapih tareh, dipiliah atah ciek-ciek, mahawai sahabih raso,

mangauak sahabih gauang.

Setiap yang diputuskan oleh hakim hendaklah selengkapnya setiap yang dibutuhkan tentang menjatuhkan hukum.

15.  Ditimbang jo aka budi, dipakai raso jo pareso, ditimbang jo nyawo badan.

Dalam menghukum bukanlah meninggalkan factor moral, tetapi harus sanggup merasakan kepada diri, kalau kiranya tidak berdiri diatas kebenaran.

16.  Dago dagi tateba urang dikampuang, babunyi larangan rajo.

Menimbulkan kerusuhan orang banyak dan melanggar kebulatan bersama (Pemerintah).

17.  Ditiliak kato dibandiang hukum,  Basiang di nan tumbuah manimbang di nan  ado.

Setiap kalimat dakwa dan jawab harus diteliti oleh orang yang menghukum (hakim).

18.  Dari niniak turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan, patah tumbuah hilang baganti.

Ketentuan tentang gelar pusaka tinggi (soko) didalam adat Minangkabau.

19.  Dibawah payuang dilingkuang cupak.

Kemenakan yang bertali sebab menurut hukum warisan keibuan.

= E =

1.  Elok nagari dek panghulu, elok musajik dek tuangku, elok tapian dek nan mudo, elok kampuang dek nan tuo, panghulu sabuah hukum, ulama samo jo kitab, urang tuo saundang-undang.

Sengketa akan berkurang, hakim sama sepengetahuan begitupun masyarakat.

= H =

1.  Hutang babaia, piutang batarimo.

Hutang wajib dibayar, piutang harus ditagih.

2.  Hak nan bapunyo, ganggam nan bauntuak.

Hak perorangan tidak ada di Minangkabau, hak dikepalai oleh seorang penghulu.  Tetapi dimiliki oleh perorangan kemenakan, dikepalai oleh mamak kepala waris.

3.  Hereang jo gendeang, raso jo pareso, hanggo jo tango.

Ketentuan adat dalam pergaulan masyarakat.

4.  Hemaik jo jimek manggana awa jo akhia.

Ketentuan bagi seorang hakim yang akan menyelesaikan suatu sengketa.

5.  Hiduik tampek basudah, mati tampek bakubua.

Ketentuan tentang kehidupan beradat di Minangkabau dan be-agama Islam.

6.  Hibah basitau-tau,  gadai mamacik, jua bapalalu.

Pemberian harta benda hendaklah tahu semua waris, menggadai ada yang menguatkan. Jual ( harta rendah ) ba-palalu, ijab Kabul dan syahadah.

7.  Harato salingka suku, adaik salingka nagari.

Harta pusaka berpindah hanya dalam lingkungan suku, adat senagari-senagari (maksudnya adat ba-buhua sentak atau teradat)

8.  Harato panghulu salakuak, harato rajo saantakkan.

Penghulu yang bertali adat sepadannya satu, raya daerahnya luas.

 

9.  Hukum mananti sangketo mandatang.

Setiap sengketa pelanggaran dan kesalahan telah ada hukumnya.

10.  Hak samo diambiak  bakeh samo di-unyi.

Ketentuan adat untuk duduk dalam jabatan masing-masing.

 

11.  Hutan jauah ba-ulangi, hutan dakek bakundano.

Pelaksanaan untuk menentukan hak milik dari seseorang tentang kebenarannya.

12.  Harato surang babalah, harato basamo babagi.

Dua suami istri yang bercerai harta dibagi, harta serikat dibagi-bagi.

13.  Hutan hiduiklah bauntuak, hutan laweh kacadangan.

Setiap jengkal hutan tanah ulayat ada yang empunya, hutan lepas hutan simpanan.

= I =

1.  Inggok mancakam batang,  tabang manumpu dahan.

Untuk mencari mamak di Minangkabau, haruslah menurut hukum adat, sanggup menyesuaikan diri dengan adat setempat.

2.  Indak buliah bapihak-pihak, ndak buliah bakatian kiri,  luruih bana dipacik sungguah, luruih manantang barih adat.

Setiap orang yang akan menghukum sengketa bersifat adil, tidak berat sebelah.

3.  Ikek buatan jo tando, ikek tambangan jo tali.

Untuk menyelesaikan sengketa didalam adat, kedua belah pihak harus mempunyai tanda untuk bersedia diselesaikan.

= J =

1.  Jatuah diliek, tumbuah disiang, basiang di nan tumbuah manimbang di nan ado.

Setiap perkara yang diajukan, baik perdata/kriminil menghendaki bukti dan saksi.

2.  Janjang mati bapijakkan,  janjang hiduik bapacahkan.

Suatu keputusan yang mengakibatkan perang.

3.  Jua indak dimakan bali, sando indak dimakan gadai.

Soko dan pusako di Minangkabau tidak boleh dijual.

4.  Jikok carai sapatah kato, jokok dandam kasumat badamai.

Perceraian suami istri hanya satu kalimat ( talak ), jika bermusuhan hendaklah berdamai.

= K =

1.  Kok manimbang samo barek, kok maukua samo panjang.

Seorang hakim hendaklah bersifat adil dalam menghukum.

2.  Kasudahan adaik kabalairuang, kasudahan dunia ka akhirat.

Setinggi hukum adat sampai balairung, sedangkan syarak di akhirat.

3.  Kamanakan manyambah lahia, mamak manyambah bathin.

Ketentuan adat tentang mamak dan kemanakan dalam fungsinya.

4.  Kamanakan bapisau tajam, mamak badagiang taba.

Rakyat senantiasa mengharapkan bimbingan dari pimpinan.

5.  Kusuik disalasai, karuah dipajaniah.

Hutang yang harus dibayar oleh seorang hakim terhadap suatu sengketa.

6.  Kayo jo  bansaik pado hati, murah jo maha ditampeknyo.

Ketentuan hukum tentang kebijaksanaan.

7.  Kaki tataruang inai panahannyo, muluik tataruang ameh panahannyo.

Hati-hati dalam berjalan, dan berkata-kata sebab salah ada sangsinya.

8.  Kato hiduik banyawo hiduik, kato mati bapambunuahan.

Sesuatu keterangan yang terbukti kebenarannya, dan satu keterangan yang tidak terbukti.

9.  Kumuah basasah, gabuak bajantiak.

Ketentuan hukum dalam adat tentang berat dan ringannya kesalahan.

10.  Kato sah bapasahkan, kato bata bapailat.

Yang benar ada bukti kebenarannya, dan yang salahpun ada bukti kesalahannya.

11.  Katurunan namuah punah, nan warih indak namuah habih.

Keturunan menurut garis ibu bisa habis, tetapi waris tetap ada.

12.   kabau mati kubangan tingga, Ruso mati baluka tingga.

Hukum tentang harta yang diperdapat oleh seorang anak dengan jalan hibah bekas.

13.  Kusuik bulu paruah manyalasaikan.

Sengketa yang timbul didalam kaum diselesaikan oleh mamak/penghulu.

14.  Kusuik banang dicari ujuang jo pangka.

Sengketa yang telah diserahkan ke- kerapatan adat menyelesaikannya.

15.  Kusuik sarang tampuo api manyudahi.

Sesuatu persengketaan yang menjadi kriminil, pemerintah yang mengusutnya (jaksa).

16.  Kok diasak namuah layua, dibubuak namuah nyo mati.

Ketentuan tentang penyelewengan dari prosedur hukum yang sebenarnya.

17.  Kok pandai mancancang aka, mati nan sampai kapucuaknyo.

Kalau dapat mengamankan suatu keputusan hukum tidak akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diingini.

18.  Kok barih  alah tatagak, jikok curiang alah talintang. Kato pilihan balilih cupak, sasudah malanjuang gantang.

Suatu pelangaran sudah ada ketentuan hukumnya, tinggal lagi mencari dan melaksanakan bagaimana cara mengaitkannya.

19.  Ka ateh ta ambun jantan, kabawah takasiak bulan.

Sesuatu hal tentang kesalahan dan pelangaran telah jelas duduknya.

20.  Kato dahulu batapati, kato kamudian kato bacari.

Sesuatu dasar hukum dalam adat alam Minangkabau.

21.  Kalau indak arih badan binaso, talampau arih badan binaso.

Seseorang yang akan menyelesaikan, hendaklah teliti tak mudah dipengaruhi.

22.  Kato iyo kato baturuik, kato indak kato baranti.

Seseorang yang mengaku dalam suatu kesalahan, dan dihentikan untuk dilanjutkan kalau belum ada kebenaran sesuatu pengakuan.

23.  Kato antah kato dibicarokan, kato waham kato baulang.

Kalau bimbang dalam suatu perkara dibicarakan, dan kalau ragu dalam keterangan yang dikemukakan  minta diulang penjelasannya.

24.  Kato takuik kato indak lalu.

Kalau merasa takut dalam dakwa atau jawab tidak akan berhasil apa yang dituju oleh dua pihak yang bersangkutan.

25.  Kato takabua kato indak lalu. Kato riang kato takabua. Kato basindih kato malukoi.

Terlalu gembira dalam tuduhan, timbullah takbur didalam hati.

26.  Kato banyak kato maragu, kato umum kato binaso.

Terlalu banyak bicara meragukan, terlalu rahasia banyak orang curiga.

27.  Kato suhabat kato mambunuah, kato lahia kato manjalani.

Jangan ragu ragu dalam suatu keterangan yang diberikan, lebih baik berterus terang.

28.  Kato bathin kato bamakanan, kato rajo kato malimpah.

Sesuatu yang dirahasiakan akan tetap diselidiki, kewajiban raja mejalankan perintah.

29.  Kato panghulu manyalasai, kato manti kato bahubuang.

Penghulu dalam kaumnya sebagai hakim, manti sebagai penghubung.

30.  Kato dubalang kato mandareh, kato rang tuo kato pusako.

Seorang hulu  balang harus tegas dan berani, kata orang tua yang harus diterima oleh yang muda.

31.  Kato alim kato hakikat, kato banyak kato babaluak.

Tugas ulama memberi ajaran dan pertakut, dan orang banyak berbagai macam bicaranya.

32.  Kato guru kato panggaja,  kato parampuan kato marandah.

Seorang guru memberi pelajaran, dan perempuan bicara lemah lembut.

33.  Kato hakim kato mamutuih, kato anak-anak kato mangaduah.

Hakim memutuskan perkara dengan hukuman, kato anak-anak belum dapat dipegang.

= L =

1.  Ladanglah sudah jo mintalak, sawah lah sudah jo lantaknyo.

Persepadan tentang sawah dan ladang dalam adat.

2.  Luruih Manahan tiliak,  balabeh manahan cubo,  bantuak dimakan siku-siku.

Kebenaran suatu bukti didalam adat untuk mencapai keadilan didalam suatu hukum.

3.  Lareh Bodi Caniago, Lareh koto Piliang.

Dua aturan hukum di Minangkabau, yang berbeda tapi satu tujuan.

4.  Lah basuriah bak sipasin, lah bajajak bak bakiak.

Suatu tuduhan yang telah hampir dapat kepastiannya.

5.  Laweh basibiran, panjang bakaratan, gadang bakapungan.

Ketentuan tentang hubungan kekeluargaan di Minangkabau.

6.  Lah tabantang ka langik, lah tatabuah ka bumi.

Suatu kesalahan yang tidak dapat disembunyikan lagi dan mudah membuktikannya.

= M =

1.  Mamahek manuju barih, malantiang manuju tampuak, manabang manuju pangka.

Ketentuan kata pusaka sebagai dasar hukum didalam adat Minangkabau.

2.  Mangawuik kameh, mamakan habih.

Tugas seorang yang menghukum sengketa, harus tegas dan tanggung jawab.

3.  Mati batungkek budi, hiduik bakarilahan.

Ketentuan gelar pusaka di Budi Caniago.

4.  Malompek basitumpu, mancancang balandasan.

Suatu keputusan hukum ada dasar hukumnya.

5.  Maliang bapanggiriak, jarah bapaninjau.

Setiap kejahatan pasti ada yang mempeloporinya.

6.  Mancari nan tasambunyi jo siasaik, manyatokan hak jo bainah, mancari limbago jo umpamo. Manyatukan limbago jo rapek, mancari hukum jo alat,

manjatuahkan hukum jo mufakat.

Untuk menghukum suatu perkara perlu dilengkapi dengan segala persyaratan yang dibutuhkan.

7.  Mati dilingkuang tanah, hiduik dilingkuang bana.

Prinsip yang harus dilaksanakan oleh seorang yang akan melaksanakan hokum dalam dalam suatu penyelesaian.

8.  Manjua indak sapatuiknyo, mambali indak saharago.

Ketentuan hibah serta emas kepada anak harus kembali dengan tebusan.

9.  Miang bakikih, puntuang bahambuih.

Suatu hukum diturun dari pangkat, dihentikan dari jabatan.

10.  Malu indak dapek diagiah, suku indak dapek dianjak.

Ketentuan tentang eratnya rasa kekeluargaan didalam adat.

11.  Mamak dipintu utang, kamanakan dipintu baia.

Ketentuan kewajiban pimpinan dengan rakyat secara timbal balik.

12.  Manuruik alua nan luruih, manampuah jalan nan pasa.

Ketentuan hukum adat terhadap seorang pemimpin senantiasa berbuat dan bertindak diatas kebenaran.

13.  Manuruik barih jo balabeh, nan baukua bajangkokan.

Ketentuan tentang hukum adat mengenai data data dan keterangan didalam sesuatu di alam pergaulan.

= N =

1.  Nan salaro jatuah malayang, nan buah jatuah kapangka.

Ketentuan tentang harta pusaka jatuh kepad kemenakan, harta pencaharian jatuh kepada anak.

2.  Nan batapati kato dahulu, nan bacari kato kamudian.

Dasar hukum dialam adat kata dahulu ditepati, kata kemudian kata dicari.

3.  Nan kalah jadi abu, nan manang jadi baro.

Ketentuan tentang perkara didalam adat, supaya orang menjauhi persengketaan yang diajukan kepengadilan ( kusuik sarang tampuo )

4.  Nan elok baimbauan,  nan buruak bahamburan.

Ketentuan adat dalam bermasyarakat.

5.  Nagari bapaga undang, kampuang bapaga buek, tiok lasuang ba ayam gadang, salah tampuah buliah diambek.

Suatu ketentuan kekuasaan didalam adat, harus memberi tahu kepada yang telah ditunjuk dalam bidang adat, tentang penjagaan kampung.

6.  Nan satitiak bapantang hilang, nan sabarih bapantang lupo.

Suatu bukti tentang harta dan lain lain didalam adat yang tidak dapat disembunyikan.

7.  Namuah batando namuah batando, batali buliah  diirik, batampuak bulia dijinjiang.

Suatu penyerahan untuk dapat penyelesaian dalam suatu sengketa dari dua belah pihak yang bersangkutan.

8.  Nan mambunuah mambari bangun, nan mancancang nan mamapek, nan bautang nan mambaia.

Keadilan yang harus dicapai dalam melaksanakan hukum , sehingga tepat hokum jatuh pada orang yang bersalah.

9.  Nan salingkuang cupak adaik, nan sapayuang sapatagak.

Waris bertali darah menurut garis ibu (matrilinial)

10.  Nan bautang tumbuah dibuku, nan karambia tumbuah dimatonyo.

Sesuatu hendaklah diletakan pada tempatnya.

11.  Nikah bawali syarak, carai bawali adaik.

Ketentuan tentang kawin menurut agama dan adat.

12.  Nikah dimusajik, kawin dirumah tanggo.

Ketentuan seorang sumando dengan keluarga yang ditempati. 

= P =

1.  Patah lidah bakeh alah, patah karih bakeh mati.

Tertuduh dan yang menuduh akan ditentukan dalam menangnya kelihaiannya dalam menjawab, dan mendakwa.

2.  Putuih warih jantan, tataruah soko (gelar).

Habis laki-laki dalam lingkungan suatu waris ditangguhkan gelar pusaka.

3.  Putuih warih nasab,  tabanam soko.

Punah keturunan bertali darah, tidak dipakai gelar pusaka buat selama-lamanya.

4.  Palu-palu ula dalam baniah.

Hukum perdamaian sesama orang berkeluarga.

5.  Pisang sikalek-kalek hutan, pisang timbatu nan bagatah.

Sebelum ada bodi caniago dan koto piliang, kesukuan disebut seperti pepatah tsb.

6.  Pado nan gadang lakekkan baji, pado nan ketek lakekkan pasak.

Setiap hokum haruslah disesuaikan dengan kejahatan dan pelangaran dari sesorang yang bersangkutan.

7. Panghulu saundiko, malin saagamo, aki laki samalu, parampuan sasaran.

Ketentuan adat tentang kesatuan pendapat dan pengetahuan di alam hukum.

8. pai tampak pungguang, pulang tampak muko.

Ketentuan dalam pergaulan, datang harus berberita, pergi harus memberi tahu.

= R =

1.  Rumah barajo kali, kampuang barajo mamak.

Ketentuan tentang sumando, diatas rumah tangga istri, dan mamak didalam kampuang.

2.  Ramo ramo sikumbang janti, katik endah pulang bakudo, patah tumbuah hilang baganti, pusako lamo baitu juo.

Gelar pusaka akan tetap dijabat setelah meninggal seorang yang diangkat jadi penghulu, terus silih berganti sepanjang zaman, gelar pusaka tidak berobah.

3.  Rumah batungganai, kampuang ado tuonyo, nagari bapanghulu, rantau barajo.

Ketentuan yang memegang pimpinan dalam lingkungan menurut tingkatan.

= S =

1.  Syarak mangato adaik mamakai, syarak mandaki adaik manurun.

Ajaran Islam turun dari Tuhan, adat turun dari nenek moyang. Ajaran adat yang dipakai oleh masyarakat, sesuai yang dikatakan oleh agama Islam tentang hidup bergaul (social).

2.  Salah ambiak mangumbali, salah cotok malantiangkan.

Ketentuan hukum dalam pergaulan yang terjadi kesalahan/pelangaran.

3.  Salah manimbang utang babaia, salah mangumbali bari mandapek sajo.

Ketentuan hukum dalam masyarakat bernagari, berkorong berkampung.

4.  Sawah basupadan ladang nan babateh, padang baligundi, bukik bakaratau,

rimbo bajiluang.

Ketentuan tentang batas hak milik, anggota kaum dalam harta pusaka tinggi dan ulayat, sawah atau ladang.

5.  Samun  saka tagak dibateh, umbuak umbi budi marangkak.

Kejahatan menyamun merampas/membunuh, dan menipu dengan berbagai cara.

6.  Saukua mangko manjadi, sasuai mangko  takanak.

Kesatuan pendapat dalam mendapatkan suatu keputusan yang akan dijatuhkan oleh hakim majelis.

7.  Soko buliah disokoi, pusako buliah dipusakoi.

Waris bertali darah dapat menerima gelar pusaka tinggi,  dan menerima dan mewarisi harta pusaka.

8.  Soko indak dapek disokoi, Pusako buliah dipusakoi.

Waris bertali adat (sebab) boleh mewarisi harta pusaka, tetapi tidak dapat menganti gelar pusaka tinggi.

9.  Sakik ditawa, amam diseko, luko dibaluik/diubek.

Hukum terhadap orang yang famili, andai kata terjadi luka melukai yang tidak membahayakan.

10. Sapakaik warih badiri soko, sapakaik alam badiri rajo.

Ketentuan tentang berdirinya gelar pusaka.

11.  Salah ka-adaik maisi, salah kapanghulu bautang, salah karajo babunuah.

Ketentuan tentang macam kesalahan didalam adat Minangkabau.

12.  Salah bunuah mambari bangun, salah niaik mambari pampeh.

Nama salah karena melakukan pembunuhan yang direncanakan.

13.  Sasimpang jalan kapianggu, luruih jalan katalawi. Kalau manyimpang dari itu dimakan sumpah biso kewi.

Kalau menyimpang dari hak dan kebenaran dimakan sibiso kewi. Kalau tidak berlaku benar dan adil.

14.  Salah di adaik jo cupak, undang duo puluah jo agamo. Sawah jo ladang mangko balupak, gangam arek pusako lamo.

Orang tidak akan menyimpang dari garis kebenaran dan keadilan, kalau benar benar kembali kepada ajaran adat yang asli.

15.  Sungguahpun hilang curiang dibatu, tulisan tingga juo.

Walaupun hukum adat tidak tertulis, tetapi masih dihayati masyarakatnya.

16.  Sasek diujuang jalan, baliak kapangka jalan.

Ketentuan tentang mendapatkan keterangan didalam adat harus kembali kepada kata pusaka.

17.  Salah rupo salah tampan, salah duduak salah tagak, salah  caliak salah pandang.

Nama pekerjaan yang sumbang didalam adat yang akhirnya menjadi pekerjaan yang  salah.

18.  Sando aguang sahabih bunyi, sando kudo sahabih ringkih.

Ketentuan orang yang menyuguhkan harta menurut adat.

19.  Samun saka tagak dibateh, antaro sasok jo baluka, antaro gunuang paninjauan.

Yang disebut menyamun dan menyakar, ditempat yang legang, dirimba raya yang pernah dilalui orang.

20.  Sumbang tajadi dalam kaum, salah tajadi jo rang lain.

Yang disebut pekerjaan sumbang dengan keluarga, yang salah dengan orang lain.

21. Sumua janiah nan disauak, sayak landai nan dipakai, jalan pasa nan ditampuah, labuah golong nan dituruik.

Ketentuan aturan yg harus dilaksanakan didalam adat, baik tentang hukum maupun berbuat.

22.  Siturak namo bilalang, inggirih pulang maniago, nan bacupak nan bagantang, naik dari janjang, turun dari tango.

Peraturan hidup didalam adat bergaul atau menyelesaikan sengketa, haruslah melalui prosedur yang berlaku.

23.  Sakato hakim jatuah hukum, batimpang hakim tapapek hukum.

Kalau dalam persidangan menyelesaikan suatu perkara yang diadili oleh hakim, majelis haruslah satu pendapat, baru dijatuhkan hukum, kalau tidak sepakat belum jatuh hukum.

24.  Salah ka Tuhan mintak tobaik, salah ka manusia mintak maaf.

Ketentuan tentang salah yang dapat dimaafkan atau ringan.

25.  Singai mancari anau, anau tatap singai  baranjak, datang bajapuik,

pai baanta.

Ketentuan tentang perkawinan di Minangkabau, laki-laki yang pulang kerumah-perempuan, kalau cerai laki-laki yang pergi.

= T =

1.  Tantang aia lapeh tubo, tantang ukua baru dikarek.

Kata pusaka didalam adat, haruslah berbuat dan bertindak dengan seadilnya

2.  Tasindoroang jajak manurun, tatukiak jajak mandaki.

Salah satu tuduhan telah mulai diperdapat tanda tanda dan bukti kesalahan.

3.  Tia baka sabatang suluah, upeh racun sayak batabuang.

Tanda bukti kesalahan melakukan kejahatan membakar dan meracun.

4.  Tanduak ditanam darah dikacau, dagiang  dilapah.

Ketentuan tentang meresmikan penobatan suatu gelar pusaka di Minangkabau.

5.  Tinggi karano dek maanjuang, kadang karano dek baamba, tumbuah karano dek batanam.

Ketentuan seorang pemimpin yang dipilih dan dibesarkan bersama serta dipatuhi bersama oleh masyarakat.

6.  Tali kok putuih dahan kok sakah, baju tasaruang kanan punyo, ameh suruik katambangnyo.

Harta pusaka yang diberikan kepada anak selama umurnya, kapan dia meninggal harta kembali kepangkalnya, yakni waris yang asli menurut adat.

7.  Tapijak diarang itam tapak, tapijak dikapua putiah tapak, tasiruduak digalah panjang bungkuak pungguang.

Setiap melakukan kesalahan lambat laun akan terbukti juga, dan akan terbukti dari gerak dan tingkah laku seorang yang berbuat salah.

8.  Talalah takaja, tacancang taciak.

Suatu pekerjaan yang menimbulkan tuduhan kepada sesorang, karena dicurigai.

9.  Tahan lukah dalam banda, ditahan jan dianjak, kalau dianjak katanah bato. kato bana jan dirubah, dirubah jan diasak, diasak badan binaso.

Seseorang yang bertugas menyelesaikan suatu sengketa, selalulah berpihak kepada   yang benar.

10.  Tibonyo garak jo takadia, agak dek timbang aka budi. Dibasuah bahabih aia,  dikikih bahabih basi.

Kebenaran menurut hokum adat, dia tidak akan berobah karena lamanya waktu dan panjang masa yang dilalui.

11.  Tak ado  alang sikokoh jadi alang, tali suto uleh jo suto.

Dalam mengantikan waris bertali darah, boleh digantikan oleh waris yang kabuliah (balahan asli)

12.  Tajam alah calakpun nyato, tingga dibawa manyimpaikan. Adaik alah syarakpun ado, tingga dikito mamakaikan.

Aturan hukum sudah ada dalam adat dan agama tinggal bagi kita melaksanakan.

13.  Tinggi kok nyato dari langik, kok nyato kareh dari batu.

Seseorang cara sadar dan tahu, melanggar hukum dan membuat kejahatan, ingkar melaksanakan hukum.

14.  Tariak usah, ariak tango, tigo jo tariak cabuah, ampek jo tariak musuah.

Pembalasan yang dilakukan kepada orang yang tidak mau membayar hutang.

15.  Tatagun nyato tatagak, tatando nyato tabiti, tadapek nyato larinyo.

Bukti-bukti yang diperdapat pada seseorang yang tertuduh.

16.  Timbangan bapangkek naiak, bayaran bapangkek turun.

Seseorang yang merasa tidak puas dalam suatu keputusan hakim boleh naik banding, dan yang menerima boleh meminta keampunan.

17.  Tabang anggang bamangkuto, bajalan rajo jo daulat, banyak pahamnyo kato-kato, tiok suatu badilalat.

Pada umumnya kata-kata adat baik mengenai hukum atau social, adalah mengandung arti yang tersirat.

18. Tapuang jan taserak, rambuik jan sampai putuih.

Sengketa selesai hubungan kekeluargaan antara yang bersengketa jangan sampai putus.

= U =

1.  Umbuak umbi budi marangkak, samun saka tagak dibateh. Ditangah-tangah panghulu tagak, suok kida riak maampeh.

Seseorang yang menhukum satu sengketa harus tegak ditengah (adil), tidak boleh berpihak-pihak.

2.  Usang dibarui, lapuak-lapuak dikajangi.

Pelaksanaan hukum akan bisa dirobah, baik tentang sangsi ataupun pelaksanaannya.

3.  Umbuak umbi jo tipu tepok, tatambang nyato taciak.

Kejahatan yang dilakukan menipu dengan perbuatan dan kata-kata, dan terbukti tentang penipuan tersebut.

4.  Upeh racun batabuang sayak, habih nyao mamutuih anggok.

Kejahatan yang dilakukan membunuh dengan racun, dan terbukti tempat racunnya.

= W =

1.  Warih indak namuah putiah, katurunan namuah punah.

Waris menurut adat tidak putus salama-lamanya, tetapi keturunan bisa habis.

2.  Warih salingkuang cupak adaik, nan sapayuang sapatagak.

Waris bertali darah menurut adat Minangkabau.

3.  Warih saluruh kateh, saluruh kabawah, ampek ka ateh ampek ka bawah.

Ketentuan waris bertali darah dalam adat sampai delapan kali keturunan.

4.  Warih nan kabuliah,  jauah baulangi, dakek dikundano.

Warih bertali darah yang pindah kedaerah lain.

5.  Warih nan satampok, nan sajangka, nan sadapo.

Ketentuan waris yang secara bertingkat dan ber-urut.

6.  Warih pangkek dapek dipakai, warih badan jawek bajawek.

Waris yang dapat mengantikan gelar pusaka dan harta pusaka, waris badan hanya menerima harta pusaka saja.

7.  Warih jawek bajawek, soko turun tamurun.

Harta pusaka dapat berpindah, tetapi gelar pusaka tidak.

8.  Warih samo dijawek, pusako samo ditoloang.

Menjadi tanggung jawab moral bagi orang yang menerima waris meneruskan kepada generasi selanjutnya, dan pusaka harus sama ditolong menjaganya.

Iklan