Idrus Hakimy Dt Rajo Panghulu

= A =

1. Asalai jio-jio patuang, asalai angok-angok ikan, nan indak dicari juo.
Bagaimana sulitnya keadaan dan kacaunya keadaan dan suasana, namun kebutuhan hidup perlu dipenuhi.

2. Katiko ado jan dimakan, lah indak ado baru dimakan.
Perlu dalam hidup ini berhemat dan memikrkan masa yang akan datang.

3. Alun bakilek lah bakalam, alun dibali lah bajua, satahun bareh kamaha, lah jaleh tando manunjuakkan.
Senantiasa mengingat dan memperhatikan bahwa kesulitan dan kelaparan akan mengancam.

4. Ayam batalua ateh padi tapi mati kalaparan, itiak baranang ateh aia tapi mati kahausan.
Orang yang mempunyai tanah yang luas atau mempunyai harta yang banyak, tetapi kehidupannya selalu dalam kesulitan, karena tidak pandai memamfaatkannya.

5. Alang tingginyo batang anau, bakalipak baijuak pulo. Alang basakik batimbakau, maracik maampai pulo.
Sulit sekali betani dalam bidang pertembakauan, meracit dan menjemur, berjaga-jaga siang dan malam.

6. Apo ditanam apo tumbuah, bijo ditanam kababuah, batang ditanam kabarisi.
Begitu suburnya tanah untuk bercocok tanam didaerah kita.

= B =

1. Bakulimek sabalun habih, ingek-ingek sabalun kanai.
Berhemat dalam hidup tidak boros dan mubazir, agar jangan sampai habis pebekalan.

2. Barakik-rakik kahulu baranang-ranang katapian, basugi timbakau jaho. Basakik-sakik dahulu basanang-sanang kamudian, barugi mangko balabo.
Perlu ketabahan dalam hidup, setiap kesenangan dan kebahagiaan perlu dengan ada pengorbanan.

3. Bapueh-pueh dek mamiliah, bapayah-payah dek mangapua, abih dayo badan talatak, abih paham aka baranti.
Berusaha dengan segala kemampuan dan tenaga untuk mencari kehidupan, hasilnya kita serahkan pada Yang Maha Esa.

4. Bapak kayo mande barameh, katapi bagantang urai, katangah bagantang padi, mamak disambah urang pulo.
Kebahagian rumah tangga yang diakibatkan karena rajin berusaha dalam hidup bertani.

5. Bumi sanang padi manjadi, padi diladanglah manguniang, padi disawah lah masak pulo. Rangkiang panuah dek isinyo.
Kemakmuran hidup yang menjadi pokok pangkal dari segala-galanya, dari hasi pertanian yang baik dan berlimpah ruah.

6. Batanam nan bapucuak, mamaliharo nan banyawo.
Sumber kehidupan di Minangkabau bercocok tanam, berternak seperti kambing, kerbau, jawi dan ikan.

7. Bausaho mancari hiduik, sambia mamikek paluah buruak, supayo sehat batang tubuah nak elok adaik dipakai.
Berusaha dalam bidang pertanian juga merupakan sport mengeluarkan keringat, yang merupakan pokok kesehatan.

= C =

1. Cewang di langik tando kapaneh, gabak di hulu tando kahujan, sadiokan unduang-unduang jo payuang.
Kalau gejala bahan makanan akan mahal dan sulit perlu berusaha menanam bahan makanan lainnya.

2. Campah ulu misikin, rang hemat ulu kayo.
Boros dan royal pangkal kemiskinan, hemat pangkal kaya.

3. Cancang latiah niniak moyang tambilang basi rang tuo-tuo.
Usaha orang tua dahulunya, membikin sawah dan ladang dengan membanting tulang dan memeras keringat.

= D =
1. Dek ameh sagalo kameh, dek padi sagalo jadi.
Ekonomi yang sehat menjamin keselamatan rumah tangga dan negara.

2. Dek ribuik rabah hilalang, dipayo padi satangkai, iduik nan usah mangupalang, tak kayo barani pakai.
Keberanian yang mempunyai perhitungan dan jujur, adalah modal utama dalam kehidupan.

3. Dek siangan padi manjadi, dek lambuak tanaman elok, dek pupuak sagalo subur, dek aia tanaman tumbuah.
Usaha yang baik dalam pertanian adalah pembersihan, pengolahan dan pemupukan.

4. Di indang ditapih tareh, disisiah kan ampo jo nan boneh.
Cara orang tua dahulunya mencari bibit yang baik (unggul)

5. Didulang ameh di sungai, ditambang ameh jo loyang, ditaruko gurun jo bancah.
Sumber ekonomi mendulang emas, menambang dan membuat sawah dan ladang.

6. Dirimbeh hutan jo baluka, dirambah samak rimbo dalam, dilambang bumi tanah subur
Cara nenek moyang membuat sawah dan ladang dan mencari tanah yang subur.

7. Dibuek sawah gadang satampang baniah, makanan urang tigo luhak.
Projek percobaan bertanam padi dizaman dahulu kala di Minangkabau di lereng gunung Merapi.

8. Diasah padang nan panjang, alaik pakakeh dipatajam. Dirateh baluka nan lah kariang, diparun samak nan lah masiak.
Pengolahan selanjutnya oleh nenek moyang dalam mengerjakan sawah dan ladang.

9. Dielo karajo jo usaho, di irik parang jo barani, urang nan banyak manuruti.
Membuat sawah dan ladang dikerjakan secara bersama, dan dikumandoi oleh pemimpin.

10. Dibuek banda nan baliku, tibo dibukik dikalii, tibo dibatu dipaheti, tibo dibatang dikabuangi.
Bandar atau irigasi sebagai saran pertanian juga dikerjakan dengan cara bersama walau bagaimana susah dan sulitnya.

= E =

1. Elok rarak dihari paneh, elok lenggang di nan data.
Orang cukup ekonominya dia bisa melaksanakan setiap maksud dan tujuan kapan saja waktu yang dibutuhkan.

2. Elok ranahnyo Minangkabau, rupo karambia tinggi-tinggi, cando pinangnyo lingguyaran, rupo rumpuiknyo ganti-gantian.
Kiasan kesuburan alam Minangkabau yang sangat baik untuk pertanian dan peternakan.

3. Elok tanaman dek siangan, gadang tanaman dek bapupuak, rancak tanaman dek balambuak.
Bagaimana pentingnya pemupukan, pengolahan dan merupakan sumber hasil yang diharapkan.

= H =

1. Hilang rono dek panyakik, hilang bangso indak barameh.
Martabat suatu bangsa akan menjadi rendah kalau ekonomi negaranya kucar kacir.

2. Hari sahari diparampek, malam ssamalam dipatigo, agak agiahkan jo ulemu.
Pembahagian waktu penting didalam mencari kehidupan, sehingga urusan wajib lainnya tidak mengurangi waktu berusaha.

3. Hemat kito dahulu, bahemat kamudian.
Hati-hati dalam mencari hidup dan berhemat kalau telah berhasil.

4. Hasia banyak karano jariah, hasia buliah karano pandai.
Hasil yang melimpah ruah tergantung kepada jerih usaha seseorang secara sungguh-sungguh.

= I =

1. Indak salasiah nan babungo, antah kok bayam dihalaman, jarang manusia nan mambaleh guno, antah kok hasia tanam tanaman.
Biasanya yang menjamin kehidupan ialah hasil jerih payah dari hasil tanaman jua.

2. Indak dapek dunia dihadang, indak buliah akhirat dicapai, kok indak bajariah jo usaho.
Keselamatan hidup didunia, begitupun kebaikan hidu akhirat tergantung kepada ekonomi yang baik.

= K =

1. Karantau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, dirumah paguno balun.
Dorongan pergi merantau mencari bekal dihari tua baik ekonomi dan pengetahuan.

2. Kayu surian bukan andaleh, elok dibuek kalamari, tahan hujan namuah bapaneh, baitu urang mancari rasaki.
Bertani memang menghendaki fisik dan kesehatan yang baik, karena akan ditimpa panas dan hujan.

3. Karimbo babungo kayu, kasawah babungo padi, kalauik babungo karang,
katambang babungo ameh, kasungai babungo pasia.
Sumber keuangan untuk membangun negeri, kampung halaman, masjid, balai-balai, jalan dan tapian dimasa dahulu di Minangkabau.

4. Kaateh taambun jantan, kabawah takasiak bulan, jangi sabatanglah bapunyo, tanah sabingka lah bapunyo.
Setiap keluarga di Minangkabau mempunyai tanah kering dan basah sebagai sumber ekonomi.

5. Kasawah pangkua balabiah, kamakan pinggan indak sadang.
Orang yang pemalas berusaha tetapi besar bicara.

6. Ketek basuku-suku, gadang bakalarasan, kok tidak jo nasi nan sabuku,
musuah jo apo ka dilawan.
Makanan kebutuhan hidup lebih dapat dirasakan diwaktu perang, seperti bergerilya melawan penjajah Belanda merebut kemerdekaan.

7. Kaladang di hulu tahun, kasawah dipangka musim.
Pelakat sawah di Minangkabau, mengatur turun kesawah dan keladang, sebahagian dari hal yang menentukan hasil yang diharapkan.

= L =

1. Laki-laki nan samalu, parampuan nan sarasan, bukan hiduik bak binalu,
didahan urang hiduik mancakam.
Orang yang suka mengharapkan selalu hanya menumpangkan nasib sama orang lain tenaga kuat tetapi tidak suka berusaha.

2. Lauik ditimbo mungkin kariang, gunuang diruntuah mungkin data. Sadang dek samuik lai runtuah tabiang, apolai dek manusia nan baraka.
Kesungguhan dan ketabahan serta kerja secara bersama-sama, modal utama dalam membangun ekonomi, baik sawah dan sebagainya.

3. Laweh alamnyo bakeh tagak, bungka ganok manahan cubo, ameh batuah manahan uji naraco pantang bapaliangan.
Musyawarah dasar utama untuk mencapai kelancaran dan hasil yang diharapkan dibidang pertanian, seperti: turun kesawah menabur benih, menperbaiki tali bandar.

4. Lalok manilantang mambilang kasau, manilungkuik mambilang lantai,
mahereang mambilang dindiang.
Hendaklah dipikirkan setiap usaha dan kerja denga program yang tepat dan terencana.

5. Lauik dalam buliah didugo, bumi laweh dapek dikali, bukik dapek diruntuah asa jo jariah jo usaho.
Nelayan yang pencari mutiara dan kekayaan alam lainnya, seperti kekayaan isi bumi sebagai sumber ekonomi, asal mau berusaha.

= M =

1. Manjilia ditapi aia, baso basi dek nan ado.
Bahwa dengan ekonomi yang baik juga dapat menurutkan kemauan selera, dan ada rasa santun dan kasih pada orang lain.

2. Mardeso diparuik kanyang, elok baso di nan lai.
Kebebasan memilih kehendak dan kemauan hati atas sesuatu yang wajar, dan rasa malu juga banyak tergantung kepada baiknya ekonomi.

3. Mandapek samo balabo, kahilangan samo marugi, nan ado samo dibagi.
Ketentuan dalam melakukan usaha secara bersama ( konsi )

4. Minum makan paubek lapa, nak kuaik sandi jo tulang, sadonyo mukasuik sampai.
Kalau perut ringan (kosong) berat segala anggota. Jika perut berat (kenyang) ringan segala anggota. Makan adalah untuk hidup.

= N =

1. Nan ganang palapeh ikan, baluka tampek taranak.
Genangan seperti danau, paya dan kali, padang tandus untuk peternakan juga sumber ekonomi.

2. Nak kayo ba dikiak-dikiak, himaik hulunyo kayo, rang campah rang cilako.
Berhemat pangkal kekayaan, boros pangkal kemiskinan.

3. Nak kayo kuaik mancari, nak labo bueklah rugi.
Hasil yang memuaskan hanya diperdapat dengan kesungguhan berusaha, dan menghendaki pengorbanan.

4. Namuah bajariah bausaho indak mamandang jauah ampia.
Berusaha secara wajar jangan memilih tempat dan pekerjaan yang mudah untuk mendapatkan untung belaka.

5. Nak mamakan isi durian, nak mandapek manisan labah, sakik sanang paralu dirasoi.
Untuk mendapatkan keuntungan atau kebahagian didalam hidup, perlu melalui penderitaan lahir bathin.

= P =

1. Pandai marapek sadang balaia, pandai batenggang dinan rumik,
sapayah-payah badan nan labo indak buliah ditinggakan.
Jangan membuang waktu, pergunakan kesempatan baik sebelum lewat, demi mendapat hasil yang wajar.

2. Panuah kapuak karano padi, tagak sumpik jo isinyo, badiri adaik dek limbago.
Kelancaran segala usaha yang baik, baik cara perorangan apalagi cara bersama-sama tergantung kepada ekonomi belaka.

= R =

1. Rang kayo suko dimakan, rang lai suko baragiah.
Amal yang baik seperti sadakah, infak dll juga tergantung kepada ekonomi yang baik.

2. Rang kayo mukasuik sampai, rang lai mukasuik buliah. Niaik sampai cinto balaku.
Naik haji beramal menyekolahkan anak sampai kepada akhirnya juga karena kecukupan ekonomi.

3. Rugi manantang buliah, jariah manantang labo, bajalan baaleh tapak,
bakato baaleh lidah.
Usaha yang wajar seperti membela kebenaran adalah merupakan sumber ekonomi asal tidak disalah gunakan.

= S =

1. Sawah kariang taruko anguih, anak buah jatuah malarat, alamat rusak alam nangko nan kini bukan barisuak, barisuak bukan kapatang.
Kalau sawah tidak menjadi begitupun ladang karena tidak dikerjakan, seperti penggairan, alamat hidup masyarakat akan sengsara, sedangkan waktu terus silih berganti.

2. Sasukek duo baleh taia, dicupak mangko digantang, nan lunak ditanam baniah, nan kareh dibuek ladang.
Ajaran adat dalam mendorong untuk memanfaatkan tanah guna pertanian dan tanaman tua.

3. Sawah ladang banda buatan, sawah batumpak dinan data, ladang babidang dinan lereang, banda baliku turuik bukik.
Sebagai contoh kesungguhan dan ketabahan demi untuk anak cucu dikemudian hari sudah ada yang akan dicontoh, memanfaatkan tanah dan air sebaik-baiknya untuk kepentingan pertanian.

4. Sakali marangkuah dayuang duo tigo pulau talampau, sakali mambukak puro duo tigo utang tabaia.
Seseorang yang pandai memanfaatkan waktu kerja sambilan, tetapi mendatangkan hasil yang memuaskan dengan tidak mengurangi kerja yang lebih penting.

5. Satitiak-satitiak namuah jadi lauik, sakapa-sakapa namuah jadi gunuang.
Kumpulkanlah dana atau iyuran ( ber-koperasi ) lama akan menjadi modal yang tidak kecil artinya dalam mengembangkan ekonomi.

6. Sasa dahulu pandapatan, sasa kudian indak baguno, katiko ado nancik dimakan, lah indak baru paguno.
Walaupun telah mendapat hasil jangan dicukupkan sekedar itu, tambah usaha dengan yang lain.

7. Sahari salemba banang, lamo-lamo sahalai kain.
Tamsil orang rajin berusaha, sabar dan tidak gelisah dia akan berhasil.

8. Samo bapokok babalanjo, samo bajariah bausaho.
Cara yang baik dalam menegakkan usaha dalam pertanian, perdagangan dsb.

9. Surang bajariah bausaho, surang bapokok babalanjo.
Cara dimodali melaksanakan suatu usahapun dapat dilaksanakan asal dengan perhitungan yang masak.

10. Sabuik nyato tarapuang, kok untuang batu jaleh tabanam, ikhtiar mamiliah untuang manyudahi.
Yang jadi kewajiban bagi kita manusia berusaha sejauh kemampuan dalam mencapai kehidupan yang baik kalau telah dilaksanakan dengan segala persyaratan yang wajar dan berlaku, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi Tuhan telah menjanjikan siapa yang berusaha dengan baik akan diberi rezki sesuai dengan apa yang telah diusahakan.

Iklan