Masuaknyo Aditiawarman Ka Minangkabau

Lah sampai sampan panyonsong, kapincalang nan lah tibo, ditangah lauik pantai Minang, mambari alamat nak barundiang, didalam pelang nan datang tu. Mamandang tandi jo isyarat, tibo parentah atasannyo, pincalang supayo dilabuahkan. Dalam kutiko itu juo, dek anak pelang nan balayia, diambak untuak surang-surang, dikakok karajo masiang-masiang, sauah jatuah pelang baranti, alah balabuah dilautan.

Dek nangkodoh urang dipelang, pelang baranti izinnyo bari, urang disampan disilahkan, naiak kapelang nan balabuah. Izin dapek utusan naiak, datangnyo jo sopan santun, sarato taratik mujilihnyo, caro adat jo limbago, manyampaikan kato buah rundiang, dari rang gadang dinagari, kato sambutan untuak halek, sabagai tamu jolong tibo, itu nan rundiang disampaikan. Nan jadi sari buah rundiang, ujuik tujuan buah andai, iyolah mukasuik handak balayia, manuju katanah Jawa, manjalang daerah Singosari, handak manyapaikan buah rundiang, dari Parpatiah nan Sabatang, sarato Datuak Katumangguangan, kapado angkatan Seriwijaya, tujuan rundiang kanan baiak. Tapi dek mujua pado kami, tibo angkatan kamariko, sangajo kami nak kamanuruik, kinilah datang sandirinyo, jatuah tak rago bakaik, tibo tak rago dijapuik, alangkah mujua pado kami, syukur katuhan diucapkan, puji kapado Allah juo. Kini nan pintak dari kami, sabab alah tibo disiko, pelang balabuah lah katapi, kakualo banda teleng, taluak labuhan tanah Minang, didarek rundiang dilansuangkan. Mandanga rundiang nan bak kian, heran tapikia kasamonyo, pamimpin angkatan nan mandating, sulik batinggang dalam hati, lalu mupakat maso itu, ditangguahkan manjawab rundiang, kapado utusan Minangkabau. Dek manuruik adat jo limbago, didalam alam Minangkabau, barimbo kajanji, nan balauik kapikia, sapakat pulo manantikan, iyo baitu nan bapakai, nak nyato rantak sadagam, sahayun lenggang salembai.

Dalam barundiang bamupakat, lah pasai batuka pikia, payah mandapek kabulatan, sababnyo mangko damikian, asiang agak lain nan tibo, batuka tujuan jo nan tumbuah.

Tasabuik pimpinan dalam pelang, sulik mancari kaputusan, paham lah payah basatunyo, dipulangkan rundiang hanyo lai, kapado Aditiawarman, apo kaputusan ditarimo.

Sasudah Aditiawarman manarimo panyarahan, dari sagalo paminpin bawahannyo, mako dipikiakannyo baiak-baiak, ditimbang bana elok-elok, baiak mularat jo mampa’atnyo, tantangan nan kaadaan nan tumbuahko. Dek pandapek Aditiawarman, kalau tidak amuah barundiang, tidak manaruah sopan santun, budi baiak tidak dipakai, bukan sifat kamanusiaan, tampat bajalan tak batuo, balayia tidak banangkodoh, nyato balayia samo gadang, tidak urang takuik tantang itu. Kalau lai rundiang ditarimo, saukua paham dijadikan, sakato rundiang dinan elok, tidak jadi darah tatumpah, tapi tujuan lai tacapai,itu nan labiah elok bana, kasawah tak rago baluluak, mandapek tak rago bajariah, alangkah mujua ratak tangan. Pikia habih timbangan sudah, ujuik lah sudah kapahamnyo, lalu parentah diturunkan, kapado paminpin bawahannyo, sagalo kappa angkatantu disuruah balabuah kasamonyo, katapi ombak nan badabua, dipasisia alam Minangkabau, sacaro damai sopan santun.

annyo, sarato tantara nan banyaktu, parentah samo dituruik, nan titah samo dijunjuang, patuah kapucuak pimpinannyo. Tasabuik pelang urang nan datang, alah marapek kasamonyo, katapi pasisia Minangkabau, tibo katampat malabuahkan, sauah dibongka hanyo lai, pelang batambek maso itu. Salasai pelang balabuah, turunlah pimpinan rang baru datang, diiriangkan tantara jo barisannyo, dinanti utusan Minangkabau, dengan taratik mujilihnyo, manuruik adat jo limbago, sacaro haromat sopan santun, manuruik adat rajo-rajo. Namun dek mudo urang Minang, urang pandai baminyak aia, dipaelok paluik rabuak, diparancak bungkuih garam, bapakai gurindam Baruih, baagak bagiah bana.

Baitu pulo sabaliaknyo, lorong tantara urang nan datang, turun nan tidak bagai diagak, nan bak tujuan nan dahulu, mulo batulak dari Jawa, hanyo sinjato ditakuakan, padangnyo tatap dalam saruang, tandonyo tibo dengan elok, datang nan caro padamaian, mairiangkan pucuak pimpinan.
Lah sampai kasamonyo kadaratan, lah duduak dib alai-balai, tampat manyambuik halek tibo, bakeh mananti tamu datang, diunjuakan siriah dicarano, disambahkan rundiang baiak-baiak, mamintak supayo baistirahat, agak sahari duo hari, samantaro kami batenggang, manjapuik Datuak Parpatiah nan Sabatang, jo Datuak Katumangguangan, sabab baliau balun datang, dinan tumbuah caro iko.

Mungkin nan agak baliau, kamiko alah lah balayia, manuju kapulau Jawa, masuak daerah Singosari.
Mandanga parnyataan nan baitu, musyawaratlah Aditiawarman, jo nan patuik dibao baiyo, baru dijawab kato nantun, sakato samonyo manantikan, siang didarek malam dipelang, rundiang disitu talataknyo. Namun dek utusan tanah Minang, lalulah pulang maso itu, manghadap Parpatiah nan Sabatang, lalu dicurai dipapakan, bahaso tamu nan katibo, Aditiawarman nan lah datang, kini dipantai tapi lauik, dipasisia alam Minangkabau, pelang disitu balabuahnyo, cukuik jo alat paparangan. Sagalo titah lah kami jujuang, namun parentah dari Datuak, lah jalankan kasamonyo, caro haromat sopan santun, manuruik adat rajo-rajo. Namun dek urang nan mandatang, sarato pucuak pamimpinnyo, elok nan datang rancak pananti, lai dalam hubungan baiak, tacapai rukun jo damai, kami batangguah minta nanti, samantaro mambari tahu, sadang kapado tuan Datuak, kadalam Alam Minangkabau.

Kiniko bari kami titah, titah kadim kakami jujuang, atauko kok lai tuan Datuak, nan kanyonsong kapasisia, buliah kami mairiangkan, mandanga rundiang dari utusan, sudah maklum dalam hati, tidak mungkia nan ramalan, tapek khayalan tasuonyo, buah pikia batamu bana. Dek Datuak Parpatiah nan Sabatang, lalu dibao kato nantun, kapado Datuak Katumangguangan sarato Cati Bilangpandai, dicari paham nan saukua, ba’apo caro nan ka baiak, tujuan mukasuik nak nyo sampai, nak jan tahambek tabalintang, buliah tabujuah lalu sajo. Musyawaratlah baliau nan batigo, mancari bulek nak sagolek, supayo paham jan batupang, nak satu lahia jo batin, jan cacek maro malintang, ujuik tujuan nak tacapai, tuah sakato mangko kuek, situ bana biaso tibonyo. Sasudah supakat niniak nan batigo, alah digeleng bulek-bulek, alah ditapiak picak-picak, lah buliah kato nan sasuai, dapek kato kabulatan.

Supakat niniak nan batigo, tidak baliau kamanuruik, manjalang katapi pasia, pai manyambuik tamu nantun, cukuik utusan manyampaikan, biaso juo nan baitu. Dek Datuak Parpatiah nan Sabatang, disuruahlah utusan nantun, pai babaliak kapasisia, manyampaikan rundiang nan dahulu, maminang Aditiawarman, sungguah barundiang ditapi pantai, dek sangajo kamanjalang ka Singosari, lah bak ibarat disitu juo, rundiang disiko disampaikan. Salain dari pado itu, walaupun rundiang alah bajawab, ataupun gayuang balun basambuik, dipasilahkan sakali tamu singgah, kadalam Alam Minangkabau, masuak ka Luhak Tanah Data. Itu putusan nan didapek, dek niniak muyang nan batigo, utusan utang manjalankan. Salasai parentah ditarimo, utusan bajalan nyo sakali, manuju ombak nan badabua, manamui tamu nan mananti, manapati janji nan dahulu. Sasampainyo utusan dilabuhan, dilansuangkan rundiang nan dibao, titah dari Parpatiah nan Sabatang, jo Datuak Katumangguangan, kapado Panglimo nan lah tibo, nan banamo Aditiawarman. Mandanga rundiangan jo lamaran, tamanuang Aditiawarman, bamacam dalam pikiran, babagai dalam kiro-kiro, namonyo urang cadiak pandai, pamimpin urang nan tanamo, sagalo suatunyo tabayang, lai talinteh dipikiran, asa uasua mangko bak nangko, ujuik tujuan lai nyo tabayang.

Tapi ba’alah mangatokan, dipikia bana elok-elok, ditimbang dengan kabanaran, lah bak maeto kain saruang, tak amuah bakasudahan, bimbang babaliak situ juo. Ditarimo kato nan tibo, lamaran Parpatiah nan Sabatang, manjadi suami dek kakaknyo nan banamo Puti Jamilan, adiak Datuak Katumangguangan, raso taumbuak nyo dek raso, bagai tatipunyo dek budi. Ditulak rundiang nan mandatang, sarato lamaran nan lah tibo, jo apo jalan kamanulak, ba’apo pulo kacaronyo, untuak mamasuki Minangkabau, manakluakan Luhak nan Tigo, jo tuhuak parang dikalahkan, dek urang damai nyo lahiakan, balun hanyuik lah bapinteh, balun hilang lah bacari, hamat didalam kiro-kiro, salain dari pado itu, iyo juo kato rang tuo:

Dimaso mudo mangucambah
Kalaulah tuo manyalaro
Sungguah kasumbo alah merah
Tapi disago nan lah nyato

Nan mudo biaso bimbang
Manaruah mamang jo ragu
Kalau batimbo ameh datang
Lungga ganggaman nan dahulu

Dek pujuak sapinteh lalu
Budi salewai kok marangkuah
Bungo kambang jokok marayu
Caia iman takluak tubuah
Namonyo mudo jolong kanaiak
Biaso ragu pamandangan
Namun dek budi baso baiak
Dek racun dunia mabuaklah insan

Lorong dek diri Aditiawarman
Tatkalo maso itu
Tasuwo bana nan kian
Gayuang basambuik nyo satuju

Kato saukua samo panjang, paham sasuai lahia batin, nan kandak utusan lah balaku, pintaknyo alah lah babari, tampan kaaman tanah Minang, tak jadi cabua Nan Tigo Luhak.

Tasabuik utusan nan disuruah, dek lah sampai nan di mukasuik, babaliak pulang hanyo lai, sadang ka Luhak Tanah Data, manghadap Parpatiah nan Sabatang jo Datuak katumangguangan, mamulangkan hasia parundiangan, mangumbalikan titah nan dijujuang. Aluran Datuak Katumangguangan duo jo Parpatiah nan Sabatang, tigo jo Cati Bilangpandai, galak dihati kasukoan, hasianyo aka jo budi, tidak tanilai diharato, korong kampuang tapaliharo, dusun nagari kamujuran, tailak bahayo tuhuak parang, tak jadi darah tatumpah, Minang lah lapeh dari bahayo. Kununlah Parpatiah nan Sabatang, iyo dek uerang biopari, tiok bakato bakiasan, kalau barundiang basindiran, dibuek ibarat kato bida, nan kadikana isuak-isuak, nan kajawek anak cucu, untuak nyo pikia nyo pahamkan, paninjau mason an lalu. “Anggang nan tabang dari lauik, ditembak Datuak nan baduo, salatuih duo dagamnyo, tigo pangulak babaliak, mako jatuahlah talua angso nantun, ditangah alam Minangkabau” Baitulah buni patitihnyo, kato bida Parpatiah nan Sabatang, nyato balapa bama’ana, kato nan ado dalalatnyo, nak samo dirunuik nan pahamnyo, basamo kito mamikiakan.

Baru salasai kato nantun, dek panjang lah nyato kabauleh, leba iyo kabakumpuah, basiaplah Datuak Parpatiah nan Sabatang sarato jo Datuak Katumanguangan, manyadiokan mano nan kaparalu, halek jo jamu nan kadihadang, ragam dunia nan kadigamak, manuruik adat jo limbago, mangawinkan anak kamanakan.

Lah siap lah hasia cukuik, dijapuik Aditiawarman, kapasisia tapi lauik, katampat pelangnyo balabuah, katapi ombak nan badabua. Dituruik alua dipakai adat, dijapuik jo arak iriang, dijapuik jo gandang pararakan, sarato rabab jo kucapi, langkok jo saluang jo dewaan. Masuak kaalam Minangkabau, kadalam Luhak Tanah Data, naiak ustano rumah gadang, diduduakan dikasua bunta, dibuah alam kapurian, dilingkuang dayang jo panginang, tabantang tirai langik-langik, bapayuang panji barapik, cukuik alat kabasaran. Dalam alek marapulai, mangawinkan Puti Jamilan, jo Panglimo Aditiawarman, dek Datuak Parpatiah nan Sabatang, jo Datuak Katumangguangan, dunia nan tidak mangupalang.

Namonyo adiak sorang itu, sibongsu tidak kabaradiak, tidak nan ketek nan kagadang, dipakai nan sarunciang-runciang adat, caro adat balambang urek, nak tujuah rangkiang kosong, tujuah ikua kabau rabah. Tigo caro kabasaran, partamo “kenang bapakai” kaduo “latiah barunuik” katigo “kuadan nan mananti”. Tigo macam kabasaran didalam adat caro Minang, dihalek Puti Jamilan, sabuah tidak banan kurang, saketek tak buliah lilik sumbiang, iyo bana bak kato urang, kok halek mangirokan daun, jamu manangkuikan cawan, tasabuik nan tigi luhak,kanai panggilan kasamonyo, datang mambao buah tangan. Katandao alamat putiah hati. Salasai halek jo jamu, lah duduak Aditiawarman, dirumah Puti Jamilan, duduak sabagai urang sumando, sumando dek niniak mamak, rajo kali dirumah tanggo, junjuangan Puti Jamilan, tapi nan paham balun suni. Dek Datuak Parpatiah nan Sabatang, duo jo Datuak Katumangguangan, ditiliak diateh lahia, dipandang diateh rupo, tampak mambayang kanan lahia, kurang suninyo parasaan. Niat hinggok mancangkam malambang tanah, maninggakan lasuang jo marunggai, mambao adat jo limbago. Tapi sakarang iko kini, dek dimabuak tangguli angin, lah taminum racun dunia, jatuah hinggok kaateh dahan, kuku tak jadi mancangkam, jadi mambao panyasalan, tasingik kulaku jo buatan. Barulah nyato nan kian, dek Parpatiah nan Sabatang, sarato Katumangguangan, iyolah manuruik undang-undang Luhak, “Luhak Bapanghulu, rantau Barajo, Alam batampuak”. Mulai sajak dari itu, nan diri Aditiawarman, lah mamacik tampuak alam, mangganggam kato kabulatan, mamarentahkan kato undang-undang, nan tabik dari kato mupakat, kapado Luhak nan Tigo, sampai kataluak jo rantaunyo, salingkuang alam Minangkabau, itulah nan turun tamurun, mulo dari Aditiawarman sampai kaanak jo cucunyo, tapi kamanakan Katumangguangan, sarato Parpatiah nan Sabatang, warih dari mamak nan sajati, bangso diibu katurunan, pusako disitulah tatapnyo. Kaka adat Parpatiah nan Sabatang jo Datuak Katumangguangan, sampai sakarang iko kini, warihnyo juo nan dijawek, adatnyo juo nan dipakai, limbago nyo juo nan dituang.

Disitu limbago lah tajali
Kato putuih cupak tahampeh
Cupak panuah gantang balanjuang
Adat nan kewi lah badiri
Tacuriang barih jo balabeh
Pangkat dimamak nan dijujuang
Tibonyo garak o takadia
Tagak dek gintang aka budi
Dibasuah barabih aia
Dikikih barabih basi

Catatan:
Tambo dan silsilah adat Minangkabau ini ditulis ulang menurut aslinya dari buku karangan, B. Datuak Nagari Basa. Terbitan CV. Eleonora, Payakumbuh

Ditulis oleh Husni, husni@minangmedia.com, http://minangmedia.com

Iklan