Pindahnyo Warih Dari Anak Kapado Kamanakan

Dek tumbuah tampek basiang, nan ado jadi patimbangan, alam barubah jadi guru, paham disitu mamanjeknyo, manjadi sabab budi marangkak, mandorongkan aka nak manjala. Kinilah tibo nan baitu, didiri Parpatiah nan Sabatang jo Datuak Katumangguangan, tigo Cati Bilang Pandai, sarato basa nan barampek. Lah pulang tamu nan datang, tinggalah Luhak nan Tigo, pementahan Lareh nan Duo, rakyat banyak bagadang hati, suko lah tibo dinan manang. Sabaliak dari pado itu, dipihak nan tampuak tangkai, nan junjuang Lareh nan Duo, sarato basa nan barampek, labiahlah Cati Bilang Pandai, harok hati cameh nan labiah, buliah bataduah kahujanan, dapek balinduang kapanasan, lah bak manyandang lukah tigo, mambayang sangketo nan kadatang.

Tampak didalam sanubari, paham mamanjek manyuluhi, dunia biaso babalasan, panggang biaso babliak. Kok datang pangulak dari hulu, datang galoro dari gunuang, kini patuik diinsyafi. Patuik ingek diawanyo, jan luluih mangko malantai, kini maso tampat batinggang, sadio payuang sabalun hujan. Mupakatlah urang gadang nan batigo, rapek di Balai nan Saruang, mancari tenggang jo bicaro, mambincangkan caro nan kabaiak, Minangkabau jan sampai cabua, lah himpun basa nan barampek, jo junjuang Lareh nan Duo, sarato rang tuo Bilang pandai, sidang bamulai maso itu, bakato Parpatiah nan Sabatang, sidang mujilih nan rapektu, dinan tumbuah iko kini, lawan pulang kito lah tingga, nan pai pulang jo kalahnyo. Tapi sungguahpun baitu, mungkin kito lai sapaham, kito nan tingga jo manangnyo, tapi mandapek kahilangan, gadang mularat lah mambayang, tak kamungkia pamikiran, kito dilendo dek nan gadang, kadihimpik dek nan tinggi, raso tak dapek diilakan. Kok tajadi nan caro itu, urang langga Alam Kapurian, hanyuiklah tuah disakato, caialah gantang nan balanjuang, lukih limbago nan kalipua, mungkin jo patuik nan kahilang, lanyaplah tuah disakato, habih budi nan curiga, tamat riwayat kato pilihan. Walau Minang lah tasusun, lah bauntuak satu-satu, kok tibo diadat ka Sungai Tarab, Datuak Bandaro tangguangannyo, tibo di Luhak di Sumaniak, Datuak Machudum nan tangkainyo, kok tibo dianak kunci, amban puruak Datuak Andomo, kok tibo nan caro iko, musuah sangketo nan kadiadang, kito mamulang ka Tuan Gadang, harimau campo Kato pilihan. Tapi samantang pun baitu, kalau basiang dinan tumbuah, manimbang kito dinan ado, dimusuah nan caro iko, kito tiliak kabadan diri, ditinjau lawan nan kadatang, ibarat kito kamanyabuang, padan jauah baimbanyo, lamah bana pihak dikito, awak ketek lawan rang gadang, mungkin tabalun sambia lalu, londong talendong dek kaduduak, patuiklah ingek dari kini, bakulimek sabalun habih, baragak sabalun sampai, apoko tinggang bicaro.

Manuruik Parpatiah nan Sabatang sarato atumangguangan, tigo Cati Bilangpandai, tidak dilawan jo nan kareh, jo damai datang kito nanti, itulah jadi kaputusan. Tapi sungguahpun baitu, manyatokan damai kaurang datang, ba’ako caro mangawokan, urang datang kok tak jo rundiang, tibo kok jo tikam bunuah, dahulu sinjato dari kecek, capek kaki dari rundiang, lah sulik bana mamikiakan. Kalau tajadi nan bak kian, rundiang tibo tantu manyarah, itu nan usah lai handaknyo. Nan diri parpatiah nan Sabatang jo Datuak katumangguangan, tigo jo Cati Bilangpandai, aka manjala taknyo putuih, budi nan salalu marangkak, nan tidak lupuik kutikonyo, dari pado timbang manimbang, cari mancari nan kabaiak, cinto mancinto kanan elok, disitu pitunjuak gaib tibo, hidayat situ datang, buliah buah aka budi, tapek manjadi pandirian, kudian hutang manjalani. Sahabih paham mamanjek, sapueh aka manjala, namun dek urang gadang nan batigo, biang tabuak gantiang lah putuih, sasudah dikaruak sahabih gauang, diawai sahabih raso, paham nan banyak tak salisiah, dapeklah kato kaputusan, panulak bahayo nan katibo. Kok tibo musuah dari lauik, datang jo alat sinjatonyo, nanti gandang pararakan, sonsong jo aguang jo talempong, sarato rabab jo kacapi, sambia basaluang jo dewaan.

Pantai pasisia tanah Minang, taluak labuhan dandang tibo, dijago dipaga bana, bukan dipaga jo duri, tidak jo basi duri kawek, dipaga jo aka budi, dilingkuang jo baso baiak, sopan jo santun pamaganyo, lunak lambuik duri rambutan, itu nan kokoh kapalawan, nan bak papatah jo bidaran:

Lunak lambuik duri rambutan
Tapi tajamnyo kok mancucuak
Dilahia kulik tak suriah
Tapi lukonyo badarah dalam
Luko jo apo kaditambak
Sakik dimano kadiubek
Padiah kajantuang tasisiknyo

Itulah sipat nan dipakai, siasek rang gadang nan batigo, palawan musuah nan mambayang, raso tak mungkia katibonyo, mangana sabab jo akibat, nan bak bida caro Minang:
Kok tidak lalu dandang diaia
Namun digurun ditajakan
Tak kalah dek buah pikia
Jo gadang musuah ditaklukan

Limbak nan dari pado itu, nan manjadi buah pikia, sangaik marumik kiro-kiro, dek kato supakat nan lah dapek, pahamlah satu katigonyo, kamunuruik kato bidaran, anjing manyalak dihambuakan tulang, ayam bakotat diserakan milukuik, itu nan akan dilakukan, pananti lanun kok malanggga, palawan nan gadang kok malendo. Kok tibo panglimo jo dubalangnyo, masuak ka alam Minangkabau, tampuak tangkainyo kadisakah, pucuak pimpinan kadiambiak, nan banamo Adytyawarman, kajadi jodoh Puti Jamilan. Kalau lah langsuang nan baitu, tampuak tangkai kok inyo pagang, nagari kok dipaciknyo, apo katinggang jo bicaro, karamlah adat nan lah kewi, lipualah lukih jo limbago, tasuo kato buah andai, Labuah diasak urang kaladang, cupak dililih urang panggaleh. Itu nan samo jadi pikia.

Dalam bapikia nan baitu, angan-angan mambao ragu, payah manimbang buruak baiak, lah bak mamakan buak simalakamo, kadimakan bapak mati, kok tak dimakan ibu mati, tibolah hamat (tasasak) bak ba catua, sulik batinggang dalam gaib. Tabayang dalam hati, lah tampak dalam pamikiran, buah pikia nan dahulu, nan tabik dari budi nan curiga, adat limbago nan disusun, nan lah ditompang salamoko, ibarat sampan jo parahu, panyalamatkan anak kamanakan, sarato rakyat tanah Minang, palayaran galombang maso, mungkin tabanam hanyo lai, karam nan tidak dapek timbua, dituka urang nan kuaso, jo susunan nan kandak hatinyo, dalam daerah Seriwijaya.

Kalau tajadi nan bak itu, nan pusako turun kaanak, sunduik basunduik sampai isuak, hilang lanyap Patiah Sabatang, tanggalam namo Katumangguangan, padam cahayo nan usali, gadang bakisa kaurang asiang, iyo bana kato mamangan, pangalaman urang tuo-tuo, Aia gadang pulau baraliah, lupuik taluak tanjuang tanggalam, situ tapian barasaknyo. Paham datuak Parpatiah nantun, pandangan hati tiliakan batin, dek raso tidak kamungkin, yakin bapegang dipandapek, lalu dibao musyawarat, kapado Datuak Katumangguangan, duo jo Cati Bilang Pandai. Lorong dek urang nan baduo, tasintak pulo pamikiran, ujuang pamikiran nan dahulu, gadang akibat kamudian, kiniko baru tapahamkan, Parpatiah juo nan curiga. Lah lamo tamanuang katigonyo, mancari tinggang jo kalaka, sampai batimbang buah pikia, alah batuka-tuka paham, balun lai dapek nan saukua, rundiang talatak dalam janji.

Lah sampai ukua jo jangkonyo, walak janji nan lah tibo, barapeklah baliau nan batigo, diateh Balai nan Saruang dalam nagari Pariangan, manantukan sikap kadipakai, mailakan bahayo nan kadatang, Didalam rapek nan batigo, duduak nan patuik basidang, nan tampuak tangkai dinagari, nan patuik didanga pandapeknyo, rundiang bakubak kulik sajo, raso basabuik taruih tarang, bakato tak mangguluang lidah. Lah babagai pamikiran, bamacam buah pandapek, balun ado nan sasuai, bulek nan alun dipadapek. Dalam batimbang buah pikia, sadang batimbang soal jawab, bakato Parpatiah nan Sabatang : Manolah tuan dengan bapak, sarato sidang nan rapekko, dek hambo lain an takana, tantang bicaro kito nangko, tantangan buah pikia kito, pandapek kito nan dahulu tasuo bak bida kito, dari sangkuik kakaitan, bapatinggi tampat jatuah, anak ula dipamenan, biso nan dapek dibunuah, panjang malilik nan marusuah, kabek tak dapek diilakan.

Samaso kito musyawarat, mambuek putusan nan baitu, dek bana tak sakali dapek, pikiran tak sakali tumbuah, balun sampai paham kasitu, kiniko baru samo takana. Pado pandapek hanbo surang, mangko bahayo mangko tailak, kabek ula mangko tak jadi, sabab lah sulik mailakan, gadang bahayo nan kamanimpo, jalan palilik kito putuih, tapi lah barek manguakan, pailakan ula jan malilik. Nan jadi jalan palilik, iyolah warih katurunan, katurunan pangkat jo harato, salamo pangkat jo harato, anak nan jadi warisannyo, tak dapek kito mailakan, kiniko warih kito puta, dialiah kapado kamanakan. Turun warih kakamanakan, manuruik paham Datuak Parpatiah Nan Sabatang, tidak manyumbiang maluaki, hanyo labiah kurang saketek, mungkin habih dek karelaan. Sabab dek mangko nyo baitu, nan rakyat alam Minangkabau dizaman samaso itu, samo basawah baladang, samo badugo jo batahun, samo batanam nan bapucuak, samo mamaliharo nan banyawa. Dek bumi lai sadang lapang, alam leba tanahnyo subur, kahidupan caro baru itu, urang tu hampia samo rato, samo cukuik panghidupan. Pindah warih maso itu tidak manyumbiang maluaki, dapek habih dek karelaan. Buah pikia nan baitu,dari Datuak Parpatiah nan Sabatang, sabab tak dapek pambantahi, sapakat rapek manarimo, baitu pulo Katumangguangan, duo jo Cati Bilang Pandai, putuih rundiangan tantang itu. Sawajah tantangan warih, kato saukua lah sasuai, sapakaik lahia jo batin, tingga mancari hubuangannyo. Dek Datuak Parpatiah nan Sabatang, dipikiakan pulo baiakbaiak jan sampai singguang manyingguang, buhua babuku dipantangkan, hubungan baiak nan dicari, nak bak rambuik jo cumaro, bak dulang jo tuduang aia, ibarat cincin jo atonyo, itu handaknyo nan tacapai. Sapueh-pueh dek bapikia, putih timbangan dalam hati, raso tak mungkin katabandiang, lalu dibukak dilahiakan, kamuko sidang nan basamo, rapek di Balai nan saruang. Nan jadi buah pandapatan, dek pikia Parpatiah nan Sabatang, iyolah adat batali cambua, itulah namo susunannyo. Nan dikatokan adat nan batali cambua, iyolah hubungan mamak dengan bapak, dalam susunan rumah tanggo, sarato dalam korong kampuang. Dek Datuak Parpatiah nan sabatang, didirikan duo kakuasaan, balaku diateh rumah tanggo, iyolah tungganai jo rajonyo, nan korong kampuang barajo mamak, rumah tanggo barajo kali, dirumah gadang batungganai.
Dicambua tali malakek
Diujuang hulu tagantuangnyo
Naknyo sabuhua samo harek
Tali dicambua pangikeknyo
Walau rumah barajo kali
Rumah gadang tu ado tungganai
Tuah sakato mangko jadi
Saukua mangko sasuai

Kali rajo dirumah tanggo
Mamak rajo dikorong kampuang
Kok barek pikua baduo
Kok hanyuik samo tarapuang

Itu nan adat batali cambua
Usulan Parpatiah nan sabatang
Mancinto paham nan saukua
Nak aman isi rumah gadang

Sapakat mamak jo bapo, balilih cupak diaia, batapiak gantang dirumah, cupak nan tidak buliah luak, gantang nan tidak buliah panuah. Baitu undang-undangnyo, baitu tata barihnyo, kato pusako nan dijawek, dari Parpatiah nan Sabatang, sarato Katumangguangan, sampai kini bapakai juo, iyo tak lipua dek hujan, batua tak lakang dek paneh. Adopun alam Minangkabau, sasudah mupakat niniak nan batigo, sarato urang patuikpatuik, nan cadiak pandai maso itu, duduak basidang bamupakat, dibimbiang dek Datuak Parpatiah nan Sabatang jo Datuak Katumangguangan, sarato Cati Bilangpandai, mako dibaolah kaBalairong Sari, balai panjang nan di Tabek, untuak disidangkan dinagari. Lah tibo dimuko umum, didalam rapek ampek jinih, sakato sajo manarimo, sabab dipikia nan basamo, tak dapek jalan kapambandiang, nan labiah baiak dari itu. Kato putuih mupakat sudah, rapek usai adat bajalan, barubahlah caro paraturan, dari susunan nan lah dahulu, dahulu warih kapado anak, kiniko pado kamanakan, taikek mamak jo bapo, dek adat batali cambua. Luhak nan Tigo lah barubah manjadi Alam Minangkabau, warih pusako pun baraliah, lah turun kapado kamanakan, sampai kini balun barubah, warihnyo samo lah dijawek. Namun dek Datuak Parpatiah nan Sabatang, lah siap sagalo uandang-undang, lah bajalan dinagari, jadi aturan dalam kampuang, sampai karuamah tanggo, patuah rakyat manuruti, dipakai dek anak kamanakan.

Maniliak caro nan bak kian, lah sanang dalam hati, tingga mananti nan katibo, manyonsong maso nan kadatang, kok iyo gadang datang malendo, nan tinggi kok tibo mahimpok. Lah basiap Parpatiah nan Sabatang, dilapeh pulo kaki tangan, biduak jo sampan pai kalauik, lahia mangayia kalautan, sampai mauni ujuang pulau, dihebati tingau jalo rambang, jariang jo pukek dipamenan.

Batinnyo maninjau jarah, mamandang tando jo alamat, maniliak garak jo garik, sudi siasek nan dilapeh, nak tahu dimusuah tibo, dek lamo lambek nan bak kian, tasuo kato bidaran, pituah urang tuo-tuo:
Kalau lai maliang bapairik
Jarah lai bapaninjau
Dek sungguah batenggang dalam raik
Angin bakisa kito tahu

Cewang dilangik alah mambayang, lah tahu kaki tangannyo, pisuruah Parpatiah nan Sabatang, musuah lah turun kalautan dari daerah Singosari, dibimbiang Aditiawarman handak manyarang Minangkabau, batulak dari tanah Jawa, kinilah hampia ujuang Lampuang, manjalang ombak Tanjuang Cino, lah talampau Karakatau. Lorong dek lahia rang pamukek, panjago lauik jo pasisia, ditapi ombak nan badabua, dipantai barat tanah Minang, barulah tahu nan bak itu, lalu dikaba disampaikan, kapado Parpatiah nan Sabatang. Dek cakap Parpatiah nan Sabatang, lah cukuik, hasia balako, ditapi ombak nan badabua, sacaro adat jo limbago, pananti tamu nan katibo, sungguah kok datang tak bapanggia, tibo tak rago dihimbau, panantinyo labiah bak diundang, cukuik jo alaik kahormatan, caro adat sopan santun. Tapi samantang pun baitu, dibaliak lahia manganduang batin, dusun nagari bapanjago, korong kampuang bapaga kawek, dijago dubalang jo ampang limo, cukuik jo alat sinjatonyo, sasuai jo soko korong kampuang, nan banamo tuhuak parang. Tibo dikampuang dipaga kampuang, tibo didusun dipaga dusun, tibo dinagari dipaga nagari.
Patah muluik tampat kalah
Patah sinjato bakeh mati
Sahabih saba dek baralah
Karih diputa kapananti

Tatkalo maso itu, kalau ditinjau katapian kapasisia tapi lauik, sabalah barat tanah Minang, tampak tonggo jo marawa, balai-balai panyambuik tamu, angkuah barupo pamedanan, bagaba-gaba tampat masuak, nan babungo bapudiang ameh, bakorong baliak batimba. Panuah dek alat kacukupan, caro kabasaran Minangkabau, manuruik adat jo limbago, nan dilingkuang alua jo patuik. Tasabuik anak mudo-mudo, acingacang dalam nagari, nan sutan-sutan dikampuang, nan arih nan bijaksano, nan bijakbijak barundiang, sarato cadiak tahu pandainyo, alah sadio kasamonyo, pananti lawan barundiang, panyambuik jo baso basi, nan pandai basopan santun, sanjato tajam nak nyo maja, hati nan kareh nak nyo lunak, damai nak lahia dalam itu, situ rundiangan dilakukan, maminang pucuak pimpinannyo, nan banamo Aditiawarman. Habih hari babilang pakan, dengan takadia garak Allah, tibolah pincalang dari Jawa, banyaknyo tidak diuraikan, dalam tambo tidak dibilang, manuju pasisia tanah Minang. Dek panjago tapi pantai, barulah nyato nan dinanti, iyo nan diagak nan lah datang, lalu sugiro maso itu, disonsong jo sampan tundo, bakayuah manyonsong kalautan, cukuik jo siriah dicarano, tando alamat datang usua, itu nan tidak katinggalan, dibari alamat tando elok. Sampan tundo batiang layia, tiang bapaluik jo kain kuniang, tonggo gadang dikamudi, tonggo ketek dihaluan, marawa pisang saparak, nan biopari didalamnyo, untuak manjadi juru bahaso. Sakali marangkuah dayuang,duo kali sampan malanca, layia takambang angin tibo, lajulah sampan kalautan, manuju pincalang datang jauah, tando manyonsong jo nan elok.

Maniliak kaadaan nan co itu, heran sungguah urang nan datang, sangat tapikia dalam hati, nan tidak disangko nan tajadi, apokoh garan tujuannyo, balun lai paham rang nan datang. Hanyo nan tampak akibatnyo, siasek Parpatiah Nan Sabatang, mariam nan datang dari Jawa, badia sitengga dalam pelang, mulo batulak dari pangkalannyo, baiak mariam ketek gadang, sudah bainang jo piluru, habih barisi kasamonyo, tingga sakiro manembakan, hanyo mananti sasarannyo. Dek mamandang sampan nan manyonsong, nan datang jo alat kabasaran, tibonyo nyato jo nan elok, datang nan caro sopan santun, usah mariam nan kamalatuih, jangankan badia katatembakan, tunam nan tidak tapanggang, sabuah tidak nan barapi, rintang mamandang sampan tibo, maliek rang Minang manyonsong, sacaro adat jo limbagonyo, habih tamanuang kasamonyo, heran samonyo dalam hati.

Catatan:
Tambo dan silsilah adat Minangkabau ini ditulis ulang menurut aslinya dari buku karangan, B. Datuak Nagari Basa. Terbitan CV. Eleonora, Payakumbuh

Ditulis oleh Husni, husni@minangmedia.com, http://minangmedia.com

Iklan