Timbuanyo Tuah Disakato (Demokrasi)

Sasudah paham lah saukua, kato mupakat nan lah dapek, rundiang nan tidak basalisiah, lahia jo batin lah sasuai, banalah timbua sandirinyo, rapek sudah sidang lah usai, lah pulang urang kasamonyo, corak nan baru dinantikan. Pihak dek diri Sutan Balun, kato supakaik nan lah dapek sananglah raso dalam hati, tareh tabanamlah tarapuang, tujuan baiak lah tacapai, lah lansuang nan kandak bana, nan bak gurindam adat:

Nan bana tak lakang dek paneh
Nan tak lapuak dek hujan
Walaupun napasu nan mambateh
Hancua luluah dek kanyataan

Duo hari cukuik katigo, sasudah paham sukuran, lah samo bapikia panjang, urang nan duo badunsanak, mancari jalan kabaiakan, untuak panuka undang-undang. Tibo dihari nan katigo, datanglah Sutan Maharajo Basa, manamui Sutan Balun, handak maulasi rundiang nan tagantuang, marancang kaganti tariak baleh. Lah sampai batamu muko, dek diri Sutan Maharajo Basa, lalu disabuik nan taraso, supayo sagiro disiapkan, jan lamo takatuang-katuang, dek diri Sutan Balun, samo takana nan baitu, hanyo nan labiah dahulu, manuruik pandapek pamikiran, nak suni duduak barundiang, elok barundiang bapaserek, ado tampatnyo nan tatantu. Sawajah tantangan itu, sasuai paham kaduonyo, nak batampat bapalantakkan, nak babakeh bakadiaman, atah jo bareh nak tasisiah, dadak jo sakam nak basibak. Dicarilah rundiang jo nan elok, tampat nak baiak talataknyo, babiliak ketek babiliak gadang, banan sabinjek nan sakapa, nan sakauik nan saganggam, nak jan taruah bak katidiang, jan tasuruak bak anjalai, supayo kaumum jan badatiak, simpanan paham nak nyo kokoh.

Duo hari cukuik katigo, sasudah paham sukuran, lah samo bapikia panjang, urang nan duo badunsanak, mancari jalan kabaiakan, untuak panuka undang-undang. Tibo dihari nan katigo, datanglah Sutan Maharajo Basa, manamui Sutan Balun, handak maulasi rundiang nan tagantuang, marancang kaganti tariak baleh. Lah sampai batamu muko, dek diri Sutan Maharajo Basa, lalu disabuik nan taraso, supayo sagiro disiapkan, jan lamo takatuang-katuang, dek diri Sutan Balun, samo takana nan baitu, hanyo nan labiah dahulu, manuruik pandapek pamikiran, nak suni duduak barundiang, elok barundiang bapaserek, ado tampatnyo nan tatantu. Sawajah tantangan itu, sasuai paham kaduonyo, nak batampat bapalantakkan, nak babakeh bakadiaman, atah jo bareh nak tasisiah, dadak jo sakam nak basibak. Dicarilah rundiang jo nan elok, tampat nak baiak talataknyo, babiliak ketek babiliak gadang, banan sabinjek nan sakapa, nan sakauik nan saganggam, nak jan taruah bak katidiang, jan tasuruak bak anjalai, supayo kaumum jan badatiak, simpanan paham nak nyo kokoh.

Dek elok kato mipakat, dek baiak rundiang baiyo, dapeklah paham nan saukua, sasuai bana kaduonyo, Balairong Sari dijadikan. Nan Balairong Sari, panjang nan tujuah baleh ruang, diambiak saruang nan ditangah, dibao ka Pariangan, banamo Balai nan Saruang, katampat barundiang bapaserek, bakeh marancang undang-undang. Disitulah dirangkakan Budi Nan Curiga, aka kasuluah panarangi, jalan tujuan nak nyo nyayo, mancapai syariat kandak bana.

Balairong Sari nan anam baleh ruang, nan tingga di Tabek Limo Kaum, lah jadi tabagi duo, Alang putuih ruang nan ditangah, jadi salapan timba baliak, duo pulo kagunonyo. Salapan ruang kakanan, katampat balacak pinang, kabakeh batapuang batu, mancari bulek nak sagolek, mancari picak nak salayang, bulek nak buliah digolekan, picak nak buliah dilayangkan, nak tumbuah tuah disakato, tibo barani di saiyo. Nan salapan ruang nan kakiri, katampat nan lah bulek manggolekan, bakeh malayang nan lah picak, disitu cupak diagiah, turun manuruik ditanggonyo. Disitu pulo manaromo kaba dari bumi, mananti tuntutan dari bawah, manuruik tata taratiknyo, kok naik bajanjang. Itu pandapek Sutan Balun, timbangan buah pikia, kapado Sutan maharajo Basa, Mandanga tutua jo uraian, buah pandapek Sutan Balun, mambayang dek Suatn Maharajo Basa, isi tujuan buah rundiang, raso lah tarang-tarang lareh, tapi nan balun nyayo bana, paham hakikat balun sampai.

Pihak didiri Sutan Balun, maniliak la Sutan Maharajo Basa, tampaknyo paham balun sampai, ragu mambayang dalam muko, batin tasingik kanan lahia. Tapi dek pandai samo pandai, buhua bauku dipantangkan, uleh tak mangasan juo. Tapi dek paham nyo lah insyaf, adok kadiri Sutan Balun, iyo samato cinto balak, nak aman koto jo nagari, rakyat umum nak santoso, lah yakin dalam kiro-kiro, itikat nyo bandiang bicarotu. Sagalo rancangan Sutan Balun, sabuah tidak nan tatipang, kato sapakat lahia jo batin, tabayang lah labiah dari tamapak, cintonyo nan tidak kanan salah, manuju nan baiak kasamonyo. Habih bicaro tantang itu, sabab rundiang alah sapakat, saukua lalu takanak, sasuai karajo jadi, dikarek Balairong Sari diambiak ruang nan ditangah, dibao ka Pariangan.

Tingga diTabek anam baleh, ruang ditangah nan alah putuih, nan tingga tabagi duo, jadi salapan timba baliak. Tantangan caro nan bak itu, hakikatnyo balai nan dikuduang, nan nyato tidak dibukak, hanyo lantai nan ditanggali, lantai saruang nan ditangah, jadi nan tingga di Pariangan, anam baleh duo baginyo. Di pariangan Padang Panjang tatagak Balai nan saruwang, ibaratnyi dibao dari Tabek, dinamaoilah Bala nan saruwang.

Balai sudah rapek dimulai, nan duduak rang gadang nan baduo, tigo jo Cati Bilang pandai, rang tuo tampek minta bana, kapitunjuak panasihat, kok sasek kapanjuruikan, kok talangkah pangumbalikan, ganti pimpinan dalam rapek. Duduak pulo dalam sidangtu, sorang baduo cadiak pandai, nan patuik didanga pandapeknyo, sarato dubalang ampanglimo, duo batigo jo pagawai, kamacik kato kabulatan, mamgganggam bulek nan digeleng, harek nak batali taguah, kokoh nak bakandang buek, buhua harek kabek nak mati. Sabalum sidang dimuloi, pihak dek diri Sutan Balun, dibukak nan raso hati, simpanan batin nan salamoko, ikara lidah diucapkan, nak hilang nan salah paham, nak samo suci lua dalam. Nan jadi pokok parundiang, mulo rundiangan nan dibincang, iyolah duduak pamarentahan, tidak dialiah jo dirubah, hanyo aturan kadicari, pangganti salah pado bana, nan marusak mambinaso, tidak mambao kanan elok. Caro mancari katukaran, nan pandapek Sutan Balun, dek umum rakyat nan kamamakai, elok buruak umum manangguang, iyo sakato jo nan banyak, jan rancak dek awak sajo.

Itulah sabab karanonyo, dimintak kato nan mupakat, mancari mambuek undangundang, nak habih darak jo dariak, kato putuih rundiang kok habih, namun nan bulek lah sagolek, murai tak adolai nan bakicau, bulek nak jan nyo bapasagi, habih sagalo parasaan. Itu pikiran nan partamo tabik dibudi Sutan Balun, diunjuakan kasidang nan basamo. Pihak dek sidang nan basamo, sasudah rundiangan ditarimo, lalu ditimbang jo dimusiah, disisiak parik ditimbang kato, dikisiak sahabih atah, ditintiang sahabih dadak, dapek nan tareh tak bagabuak, timbualah kato kabulatan.

Sapakt sidang manarimo, dek tidak tabandiang tasalahi, sasuai sajo pamikiran, satu pandapek mambatuli, salasai putusan tantang itu, dihadokan rundiang kanan lain, sabab caro mambantuak undang-undang, alah ado katantuan, dinyatokan caro malancarkan, nak tacapai nan diagak, jan tingga jadi rundiang sajo. Dek pandapek diri Sutan Balun nan patuik dihulukan, iyolah batampuak ka manjinjiang, kok batali nan kamairik, nan paham hati baliau, tidak dialiah ditukari, tampuak tangkai dalam nagari nan kamahitamkam mamutiahkan, mamarentah luhak nan tigo, tatap Sutan Maharajo Basa, suriah barih tak buliah hilang, itu pikiran Sutan Balun, sapakat rapek kasamonyo, dikuekan dek Cati Bilang Pandai.

Manarimo kato kabulatan, nan Sutan Maharajo Basa, batambah gadang panyasalan, mangana paham nan dahulu, nan lah lansuang tapakaikan, adok kapado Sutan Balun. Sasudah rundiang ditarimo, dek Sutan Maharajo Basa, baliau manunjuak Sutan Balun, manjadi pucuak pimpinan, dalam mambantuak undang-undang, budi tasarah kabaliau, curiga baliau nan manaruah, manuluhi akibat nan katibo. Itulah isi kaputusan didalam rapek nan partamo, jadilah suci lahia jo batin, antaro duo badunsanak.

Kok janiah tidak lai balunau
Putiah nan tidak lai bakuma
Hati karuah dandam nan lampau
Lah samo janiah ditimpo bana

Catatan:
Tambo dan silsilah adat Minangkabau ini ditulis ulang menurut aslinya dari buku karangan, B. Datuak Nagari Basa. Terbitan CV. Eleonora, Payakumbuh

Ditulis oleh Husni, husni@minangmedia.com, http://minangmedia.com

Iklan