Tabiknyo Budi Nan Curiga

Tantangan diri Sutan Balun, maniliak undang-undang tariak baleh sampai didalam dihalusi nyato bana dek pandapek, marugikan rakyat nan banyak tu, lah patuik bana dibatuakan. Tapi dek maniliak kapado kako, bak raso kasalah paham, paham nan tidak talahiakan, tasimpan juo dalam hati. Sungguah tasimpan dalam hati bana mandorong malahiakan, saat katiko nan lah tibo. Sabab ba’alah dek baitu, rakyat makin lamo makin kambang, kajahatan baitu pulo. Kok tidak lakeh diubah undangundang tariak balehko, batambah urang nan cacek, nan sakik jo mati baitu pulo.

Itulah nan labiah dicurugai dek diri Sutan Balun, jadi pandorong kahatinyo supayo sagiro dibicarokan, jo diri Sutan Maharajo Basa. Parasaan nan bak kian, adolah isi dari budi suci nan bacahayo dalam diri Sutan Balun mamanca kautak banak, takluak manjadi buah pikia. Dek kareh tuntutan kabanaran kahandak raso jo pareso, tungguan cinto jo kiro-kiro walaupun apo akibatnyo, Sutan Balun lai tak gamang nan bana raso kadisabuik, dituluak dipabincangkan. Sadang kapado satu hari, sadang diangin samo tanang, katiko elok bahadapan, dalam ukatu bungo kambang, barundiang si Sutan Balun kapado Sutan Maharajo Basa nan niat dihati dikatokan.

Nan isi paham jo pandapek buah pikia jo runuik budi , kahasilan aka nan manjala, nan jadi ijtihad pandirian, sudah disabuik kasamonyo. Kapado Sutan Maharajo Basa. Agaknyo Sutan Maharajo Basa mandanga bicaro dari adiak, tatarik bana pamikiran, dielo jo paham kiro-kiro, dirateh jo aka budi, nyato didalam kabanaran saketek tidak banan bukan. Tapi sungguahpun baitu, sulik baru mangakui balun didalam dihalusi, balun ditimbang masak-masak, sungguah elok antah bacacek, dalam rancak antah babandiang. Sabab karano damikian dek diri Sutan Maharajo Basa ditangguah sajo bapikia dicari paham tujuannyo, buruak elok supayo nyato. Pihak didiri Sutan Balun mandanga jawab dari kako, rundiang lai ditarimo sadang talatak dijanji, samantaro manimbang mamikiakan, sambia mandalam mahalusi, lah sanang juo pamikiran. Tapi sunggguahpun baitu, maniliak diateh lahia mamandang diateh rupo, maniliak paratian Sutan Maharajo Basa, katiko rundiang dilakukan, dek diri Sutan Balun curiga hati Sutan Balun mungkin bicaroko katatulak, walaupun kini dalam janji sadang didalam dipikiri. Tapi sungguahpun baitu Sutan Balun indak putuih aso namun lai ado katikonyo dapek barundiang bakato bana kasampai juo cinto baiak.

Kiro sapakan duo pakan lah agak tangah bulan labiah , rundiangan baiak diunjuakan dek diri Sutan Balun kapado Sutan Maharajo Basa tingga talatak dijanjian, nan kato balun dapek jawab kok gayuang balun lai basambuik. Sabab karano damikian nan diri Sutan Balun batambah curiga dalam hati, bahaso paham tak saukua, bana nan tidak kasasuai antaro baliau badunsanak. Tapi sungguahpun baitu dicari juo aka budi dek diri Sutan Balun supajo paham jan salisiah, jan sampai bana batupang. Sadang kapado satu hari katiko maso sadang tanang ibarat angina sadang sunyi, pikiran samo kadibukak diulang dek Sutan Balun rundiangan tagantuang nan dahulu, kini dimintak jawabannyo.

Mandanga tuntutan Sutan balun, tasintak Sutan Maharajo Basa, bagai tabangun dari tidua, nan bak takajuik jago lalok. Sabab ba’apo dek baitu, disangko rundiang tak katimbua, diagak tidak kabaulang, lai kahilang dalam janji, maso lah lambek tak bajawab. Nan paham Sutan Maharajo Basa, tidak sasuai nan baitu, kamarubah warih nan dahulu, kamanuka adat nan lamo, nan turun tamurun dari niniak, sampai kacucu jo piuik, kini baliau nan kuaso. Tapi dek si Sutan Balun mamintak sambutan gayuang, manuntuik jawaban rundiang, kato tagantuang dijanjian, tapaso Sutan Maharajo Basa manyatokan pandapek hati. Tapi dirundiang nan sakali tu nan paham balun nyo lahiakan, simpanan hati tak nyo bukak, dipujuak juo hati adiak. Dek diri Sutan Maharajo Basa, tantangan kato nan dahulu , dijawab jo pikia balun sudah, balun tapaham tadalami. Labiah nan tapikiakan, nan kajadi tuka jo siliahnyo, nan kaelok dari nan kini, ujuang pangkanyo alun lai tampak, nan kaelok balun lai tabayang. Nan sakarang iko kini, samo dipikiakan lah dahulu, sambia mainok mamanuangkan, samo dicari nan kabaiak, corak jo ragam katukanyo. Nak jan tacacek jo tabandiang, nak aman koto jo nagari, salamaik anak kamanakan, santoso rakyat kasamonyo. Tapi samantangpun baitu, bayang janji tampek babelok, pikia kajadi lauik leba, untuak palalai palambekan, nan paham lai balun saukua. Aluran si Sutan Balun mandanga pandapek Sutan Maharajo Basa, bayang rundiang paham lah tantu, kahati hinggok kilek kato, sudah pintasan dalam paham. Maniak jinih sumaraknyo, nan Sutan Maharajo Basa lah lain paham pamikiran, lahia jo batin lah batuka, lah tibo paham jahek sangko, salah dugaan dalam hati. Nan isi hati indak batuka, iyo tuntutan Sutan Balun, Hanyo sabuah nan marusuah, nan timbua dalam pangana, nan mandatang dalam agak-agak, gadang bak raso kataendan, tinggi bak raso kamahimpok, dek diri si Sutan Balun.

Mandanga pado nan lah sudah, tumbuah didalam karapatan, urang banyak tando cendorong, lah tatariak paratian, kapado diri Sutan Balun, tidak nan lain karanonyo, mamandang pandapek pamikiran, budi dalam bacarito haluih, tajamnyo nyato mamutuihkan. Sabab karano nan baitu, timbualah waham dalam hati, mungkin tasuo agak-agak, lapeh tampuak dari tangan, marumik ganggam jikok lapeh, itu nan labiah marusuahkan, mako tak dapek ditarimo, buah pikiran Sutan Balun. Sadang kapado satu hal lah lamo janji talatak, dek diri si Sutan Balun, rundiang tagantuang diulasi, disudi pulo paham tuan, jawab nan nyato nan dimintak, bakato lidah tak baguluang, nak tantu iyo tidaknyo. Pado wakatu nan baitu lah tasasak Sutan Maharajo Basa, tatumbuak paham dek bicaro, habihlah tenggang buah pikia. Tahantak rueh jo buku Tasasak ladang karimbo Talantak puntiang kahulu Tangga bua mato binaso Agaklah Sutan Maharajo Basa, dek sasak tuntutan adiak, lah sampik alam tampat diam, lah sampik bumi tampek tagak, galaplah cando pamikiran. Sampik tak dapek batenggang, baralah hati tak suko, hawa napasu manghalangi, dunia syetan lah masuak pulo, dunia lah pantang kalangkahan. Barundianglah nan sakali itu, dek diri si Sutan Balun paham itikat nan lah bulek, walaupun apo nan katajadi, nan bana kadisabuik juo, Tidak nan lain nan mandorong hanyo dihasuang kandak bana, tuntutan hati nan suci, kasiah kakorong jo kakampuang, cinto kakoto jo nagari, sayang sasamo cucu Adam, dek kasiah sasamo manusia, dicubo sahabih aka, malakukan paham kabanaran, nak salamat rakyat kasamonyo.

Tapi dek Sutan Maharajo Basa, dek lah tatumbuak galah katabiang, tasasak padang karimbo, lah habih putaran tali, dijawek kato jo nan kareh, rundiang jo kasa pambarinyo. Nan jadi jawab jo sambutan, dek sutan Maharajo Basa, iyolah undang-undang “TARIAK BALEH” bukan buatan maso kini, pusako dari niniak muyang, sampai kini indak barubah, kito tak buliah bapandai-pandai. Sajak nan dari niniak muyang, lah banyak kali turunannyo, tidak lai tantu mahetongnyo, kini taganggam pado hambo, tak suko hambo marubahi, kok kanai sumpah dek rang tuo, labiah-labiah dek ayah kanduang, balun lamo baliau tinggakan, kini adatnyo kadirubahi, balunlah sanang hati hambo. Agaklah Sutan Maharajo Basa, dek lah sampik pamikiran, cameh didunia kalangkahan, tidak tajago buah rundiang, kato kalua tak diagak, kato sandiang lah malukai, syubahat kato lah mambunuah. Tapi dek diri Sutan Balun, lah paham didalam hati, bahaso lah tasasak, tidak diambiak pusiang bana, diraguak sajo elokelok, supayo uleh jan mangasan, jan tampak buhua babuku, tapi nan bana disabuik juo. Dek lamo ba rundiang-rundiang, sahabih raso dek Sutan Balun, nan takana dikatokan, sahabih tenggang jo kalaka, malakukan paham kabanaran, tidak juo dapek sambutan, bana tatulak kasamonyo. Nan diri Sutan Maharajo Basa, dek lah talampau sasak bana, talalu sampik kiro-kiro, tak dapek kato kapanjawab, kalua rundiang nan manyakik. Sampai tabincang katurunan, tasabuik asa jo usua, warih diayah jadi rundiang, basisiah lalu kawarih, turunan ayah mawarisi. Sutan Balun tidak bahak, manjujuang mangkuto karajaan,sabab ayahnyo bukan rajo, jan lai diharok nak kuaso. Itulah kato Sutan Maharajo Basa, kapado sudaronyo Sutan Balun, kato mamutuih rangkai hati, rundiang maracun parasaan, wallahualam kasambuahnyo. Agak lah diri Sutan Balun mandanga kato nan bak kian, dibao duduak manuangkan, ditahan hati dikaluakan, tidak dijawab rundiang kako, disabakan hati dilapangkan dado.

Tapi samantangpun baitu, walau bak mano manyabakan, tanamo nan umat nabi, nan anak surang manusia, jarang lauiknyo tak barombak, sarik padangnyi nan tak barangin. Sasaba-sabanyo hati, sakokoh-kokoh paham, namun hati tidak lah elok, sumbiangnyo musti maluak-i, rataknyo jarang tak mamacah. Baitu pulo dek Sutan Balun, sakadar rundiang nan tak bajawab, sakiro kato nan tak babaleh, batarimo jo bamanuang sajo, tapi dilahia nan tak mangasan, didalam dandam lah baramuak. Tapi dek rundiang badunsanak, nan budiman pulo urang nan luko, pado mandandam rusuah nan labiah, hibo hati dek rundiang kako, mumuak didalam paratian, kadalam jatuah aia mato, dilahia nan tidak mangasan, didalam luluah bagai tapuang. Jadilah diam kaduonyo, sorang tak ado nan mangecek, rundiang nan tidak baulasi kato tak ado sambuangannyo. Sadang didalam nan baitu, lalu tagak si Sutan Balun, lalu bajalan nyo sakali, tak rago mamintak izin, lah pai mamungguang sajo, turun dibao hati hibo, rusuah digumam samo surang. Lalu bajalan Sutan Balun pahilang-hilang hati nan rusuah, palengahlengah hati ibo, kok lai katanang pamikiran. Tiok nan rami lah dituruik, dituruik medan pagurawan, himpunan anak mudo-mudo, buliah basando jo bagurau, nak talengah hati ibo, dandam dihati kok lai hilang. Tapi dek luko lah mandalam, kato padiah manyingguang hati, kajiwa biso lakek, walau bak mano mampalengah, miki ba’alah kaparintang, tidak juo lah kataubek. Luko lah malinteh tulang, lah manubuak tulang hitam, sampai mamutuih rangko hati, mambao larat Sutan Balun.

Siang malam jadi pikiran, patang pagi jadi kiro-kiro, tak lupuik diangan-angan, tasurek didalam hati, wallahualam kalipuanyo. Bak duri didalam dagiang, bak tulang dalam rangkuangan, hancua duri mako kahilang, caia tulang barulah ambuah. Sadang kapado satu hari Sutan Balun duduak bamanuang, diragu paham nan talantak, datanglah ayah kanduang diri, sadang bamanuang duduak sorang, bak urang talantak paham, lalu diusua jo pareso, disudi lalu disiasek, jalan malereng nan nyo tampuah, tidak batumpu tapak sajo. Namun dek diri Sutan Balun dek kokoh mangunci paham, ayah jan tasingguang pulo, nan gaib tidak dilabiahkan, rundiang dijawab jo nan elok, kato babari jo nan baiak. Tapi dek Cati Bilangpandai, balum takilek lah takalam, bilangan rangkap tigo puluah, balum diliek lah tapaham, tampak alamat tampek tumbuah. Angan lalu pahamnyo lanteh Hiduik didunia dek lah lamo Anak diawan lalu linteh Ayah dibaliak itu pulo Agaknyo Cati Bilangpandai baliau urang biopari, pandai baandai lamak manih, cakap manariak hati urang, rundiang marayu paratian, dijuluak nan isi hati, nan batin simpanan paham. Pihak didiri Sutan Balun, walau paham lah dikunci, namun dek rundiang lamak manih, biopari pantun ibarat, pandai mambukak kunci hati, tasingkok juo nan disimpan, tabukak batin nan ditaruah. Raik kanduangan budi dalam, batin taruhan nan talinduang, dek elok juluak muluik manih, rayuan langgam buah rundiang, jadilah lunggga pabuhulan, lah ungkai kabek nan arek, sampai lah tangga kunci paham, batin lah lahia pado ayah, tangguangan diri dikatokan.

Sajak diawa mulo jadi dari asa tampat tumbuah, mangko karamuak paratian, lalu dicurai dipapakan, dibincang bana habih-habih, samiang kalam tak manyiso, buliah nak paham hati ayah. Mandanga uraian Sutan Balun, tamanuang Cati Bilangpandai, payahlah budi manyalisiak, rumiklah paham mampaberai, mambayang ratak kamamacah, sulik nan pandai nak santoso. Lorong sangketo nan tumbuahtu, dek diri Cati Bilangpandai, kajadi batu ujian, sabagai urang cadiak pandai, bagau jauhari jo budiman. Bijaksano tibo gunonyo, manenggang raso timba baliak, ratak jan sampai mamacah, sumbiang jan usah maluak-i, rumik bapikia nan budiman. Marusuah kusuik kok tak salasai, mambedo karuah tak kajaniah, dandam bangkalai tak kaputuih, itu nan labiah nyo susahkan. Awak rang gadang dinagari, tuah tabendang kalangik, cadiak tabincang kaalamko, jaranglah biang nan tak cabiak, sarik nan gantiang tak taputuihkan. Kinilah tibo didiri awak, antaro anak samo anak, anak tiri jo anak kontan, lah payah batenggang dalam gaib, tasasak paham jo bicaro, sungguah kok sulik batenggang tapi nan baban dibao juo, nan untuak, wajib ditariak, kusuik hutang manyalasai, karuah hutang mampajaniah, tangguangan bapak kaanaknyo, hutang dek urang sumando, didalam rumah jo tanggo, iyolah mangapa nan badarai, sarato mamiliah nan taserak, kusuik paralu disalasai, kok karuah wajib di janiahi. Dek diri Cati Bilangpandai, nan hutang lai dibaia, dicubo kusuik manyalasai, aia nan janiah didatangkan, adok kapado Sutan Balun. Tapi dek si Sutan Balun, tidak nan kato nan bajawab, bukan nan gayuang nan basambuik, sakik jo hibo nan di bincang, parasaan jiwa dilahiakan:
Nan sakik iyolah kato
Nan padiah hanyolah rundiang
Dek nan tajam tampak nan luko
Dek kato hati nan taguntiang
Nan mamalu iyolah tampak
Mahibo kanai dek kecek
Luko tubuah buliah ditambak
Luko hati jo’a diubek

Itu jawaban Sutan Balun kapado Cati Bilangpandai, mandanga jawaban nan baitu, lah sulik manjawab kato, payahlah Cati dek bapikia, mancari jalan nan kaelok, nak damai anak kaduonyo. Agak dek Cati Bilangpandai lah babagai ragam rundiang, lah bamacam buah andai, tipu rayuan nan pamujuak, biaso dek urang badunsanak, caro nan tumbuah kini nangko, bak lago sanduak jo pariuk, bagisia badan nan kareh , tapi tak dapek bacarai, kasamo manangguang angek dingin, tak dapek carai timba baliak, samo kahanguih katungku, kasansai didapua kaduonyo. Sangketo urang badunsanak bak cabiak-cabiak bulu ayam, ganggang tak rago dirapekan, pacah tak dapek baserak, ganggang tak mungkin barasiang, dek kuku manggauik gata, dek paruah mancotok bulu, kusuik lah salasai sajo, ganggang nan lamo rapek surang, baitu kato dari ayah. Tapi dek diri Sutan Balun, kok lamak tidak talulua, kok manih balun taraguak, batulak sajo rundiang ayah, hati ibo balun taubek.

Itu jawaban Sutan Balun kapado Cati Bilangpandai, mandanga jawaban nan baitu, lah sulik manjawab kato, payahlah Cati dek bapikia, mancari jalan nan kaelok, nak damai anak kaduonyo. Agak dek Cati Bilangpandai lah babagai ragam rundiang, lah bamacam buah andai, tipu rayuan nan pamujuak, biaso dek urang badunsanak, caro nan tumbuah kini nangko, bak lago sanduak jo pariuk, bagisia badan nan kareh , tapi tak dapek bacarai, kasamo manangguang angek dingin, tak dapek carai timba baliak, samo kahanguih katungku, kasansai didapua kaduonyo. Sangketo urang badunsanak bak cabiak-cabiak bulu ayam, ganggang tak rago dirapekan, pacah tak dapek baserak, ganggang tak mungkin barasiang, dek kuku manggauik gata, dek paruah mancotok bulu, kusuik lah salasai sajo, ganggang nan lamo rapek surang, baitu kato dari ayah. Tapi dek diri Sutan Balun, kok lamak tidak talulua, kok manih balun taraguak, batulak sajo rundiang ayah, hati ibo balun taubek.

Hanyo nan jadi buah kato dek diri Sutan Balun, kapado ayah kanduangnyo, pintak jo pinto nyo unjuakan, mamuhunkan izin jo rela. Kato sapatah dari ayah, rundiang sabuah dari bapo, nan barupo kaizinan, malapeh anak kabajalan, kamaninggakan korong jo kampuang sarato ibu jo bapak, diateh rumah jo tanggo. Baru tasabuik handak pai , handak manjajak tanah rantau, dek diri Cati Bilangpandai, ditahan diambek bana, diuraikan mularat jo manfa’atnyo, izin tak namuah nyo mambari. Tapi sungguahpun baitu walau ayah manahani, mahambek bajalan jauah, Sutan Balun tak suko suruik, hati lah tunggang nak bajalan, tak dapek ditahan lai. Pihak dek Cati Bilangpandai, lah agak tagamang parasaan, kacarai jo anak kanduang, nan sadang dalam asuhan, diaja bapak kanduang diri. Warih nak turun pado anak, nak bajawek pandai ayah, hilang bapak tingga dianak, kajadi pidoman hiduik, nak salamat anak ditinggakan. Asa bajalan indak jadi, bajanji Cati Bilang pandai, nan karuah kadijaniahi, kok kusuik ayah manyalasai, antaro anak kaduonyo. Walau baitu manghalangi, aia nan janiah didatangkan, nak samo aman timba baliak, rakyat nan banyak nak santoso, namun dek diri Sutan Balun, batulak juo kato ayah, jo papatah gayuangnyo sambuaik:
Hati hibo mambao jauah
Sayang dikampuang tingga-tinggakan
Hati luko mako kasambuah
Tacapai niat jo tujuan

Kok banyo balun baitu, awak sanang kaleso tibo, badan rabah mato tak lalok, makan banyak litak balabiah, paruik gambuang hauih tak lapeh, maklumlah ayah tantang itu, baitu papatah nyo katokan, tangguangan diri batang tubuah, pangalaman hati dalam hiduik, tumbuah dek raso jo pareso, dibudi dalam nan jauhari. Mandapek jawaban nan bak kian, tantangan Cati Bilangpandai, habihlah aka dengan budi, ditahan tidak tatahan, hilanglah tenggang jo bicaro, walaupun rusak dalam hati, binaso nan kirokiro, tapaso izin dibarikan, dilapeh juo nyo bajalan. Pihak didiri Sutan Balun, barulah dapek izin relah, dari ayah kanduang diri, lah sanang badan diri, suni didalam kirokiro, katiko elok dinantikan. Lah datang hari nan baiak, katiko elok lah nyo datang, sasudah bajawek tangan, Sutan Balun jo ibu bapak, turun dijanjang rumah andeh, lalu bajalan maso itu, pai tak rago jo mufakat, antaro duo badunsanak, sapatah tidak babarito, tando adiak lai bakakak, kaadaan nan bak kian dek diri Sutan Balun lah dikasad disingajo, jadi kilek bayangan contoh, panyingkokan paham nan dikanduang, kapado kako nan saibu, nak samo diraso akibatnyo. Sapaningga si Sutan Balun, pihak di Sutan Maharajo Basa tapikia tamanuang surang, tidak disangko nan baiko, sangketo adiak dengan kakak kasampai batulak balakang.

Maniliak rupo dinan lahia, kokoh pandirian Sutan Balun, mamacik paham jo pandapek,tampak amuah bapatah batu, nyato suko baputuih rotan, antaro awak badunsanak, timbualah rusuah dalam hati, takana kato nan tadorong, dek diri Sutan Maharajo Basa, tapi tak ado paidahnyo, sasa kudian tak baguno, lah bakaua dibaliak mati, kahiduik nan tak kamungkin. Kinilah ragu tingga surang, kawan baiyo nan lah hilang, sampik kamalah kabatinggang, sasak aka kama kabaiyo, lah banyak manuang tiok hari.

Tasabuik diri Sutan Balun, salangkah turun dari janjang, tekad bulek pangana satu, asa balun kasampai nan dicinto, marubah corak korong kampuang, haram dijajak Pariangan, tidak ditampuah Padang panjang, baitu paham Sutan Balun. Manuruik warih nan dijawek, pituah guru ditarimo, dalam tambo nyato takarang, tantangan diri Sutan Balun, barulah turun dari janjang, malalui koto jo nagari, tidak sorang juo urang nan tahu, bahaso baliau kabajalan, kampuang katingga hanyo lai. Lapeh nan dari Padang Panjang manurun dari Pariangan, nan tak malengong kabalakang, labuah nan panjang dihiliakan, malalui ranah Limo kaum, handak manampuah Batutaba, manuju jalan ka Ombilin, Muaro Sijunjuang nan diagak, Hilia Kuantan Batanghari, nak lalu katanah Riau, kamanampuah Pulau Tujuah, tanah Malako kadituruik, masuak Nagari nan Sambilan. Sampai disitu Sutan Balun, lah sudah lauik dilayari, lauik Malako lah ditampuah, masuak ka Johor Simananjuang. Sajak dikampuang jo halaman, sampai manampua lauik dalam, ombak nan gadang lah didugo, babagai parasaian nan ditangguang, sansaro dalam pajalanan. Baitu pulo pamandangan, baiak dirimbo jo di lauik,didalam alam tanah darek,tiok pulau nan tampek singgah, babagai rupo nan tampak,corak jo ragam pamandangan.

Dek diri si Sutan Balun, manjadi isi pangalaman, tangguangan jadi pangajaran, manimbuakan isi buah pikia, dikato papatah baliau lahiakan, Lamo hiduik banyak dirasai, jauah bajalan banyak nan diliek, Itulah rundiang Sutan Balun, tasurek didalam hati, balun manjadi buah kato, dikampuang baru dilahiakan, jadi ulemu jo pituah, dalam papatah diuraikan, Sudah di Johor tajalani, sambia maliek jo mamandang maniru caro rang disitu, nan elok patuik dicontoh, kapangalaman baka pulang, ditaruihkan pulo pajalanan, batulak si Sutan Balun, Manuju Kelang tanah Perak, sampai ka Pahang ka Patani, ka Kedah Kuala Lumpur. Habih tajajak tanah Simananjuang, tatumbuah Malako kasamonyo, lauik jo darek lah taturuik, dialiah arah jo tujuan, ditinggakan Pahang jo Patani, sarato Johor Simananjuang, batulak di Perak tanah Kelang, manuju Siam tanah Bangkok, Niat ndak ka Makau nak nyo sampai, ditampuah Liuang banda Cino, dunia ditimua nak dipandang, bakeh maniru manuladan. Agaklah diri Sutan Balun, dek tatakan raso hati, lah tibo hati dinan randah, tapi cinto samakin tinggi, kanan baiak pahamnyo labiah. Dek lamo lambek nyo dijalan, alam nan leba lah dijajak, koto nan rami lah tatampuah, sambia maliek jo mamandang, manambah ulemu kapandaian, batambah sarek isi dado. Habih hari babilang pakan, habih pakan bahetong bulan, kinilah sampai bamusim, lah batahun nyo dirantau.

Sadang kapado suatu hari , sadang tamanuang duduak sorang, takana jo ibu bapak, tacinto jo korong kampuang, tabayang halaman rumah tango, rindu dikampuang tak kapalang, tampak tabiang nan baliku, nyato tanjuangnyo nan bakelok, sarato labuah jo tapian, raso diruang mato bana. Dalam dibimbang nan bak kian, taraso bana alam hati, walau bak mano panangguangan, miki sakik ataupun susah, sanang jo seso badan diri, nan tampat darah tatumpah, tak mungkin lipua dipangana. Raso nan timbua caro itu, nan tarasam pado diri, manjadi ulemu jo pandapek, dalam papatah nyo sabuikan. Hujan batu dikampuang awak Hujan ameh dirantau urang Walau bak mano miskin awak Tacinto juo dagang nak pulang Itu papatah nan dibuek, dapek dirantau dalam raso, masuak kahati dirasoi, nan tidak masuak kahati dirasoi, nan tidak mungkin talupoan, darah disitu tatumpahnyo. Tasabuik diri Sutan Balun, lah pueh mancawang alam leba, pasai manjajak rantau urang, lah mangaliliang tanah Cino, lah duo tahun jo katigo, bacarai jo korong kampuang.

Salamo dalam pajalanan, tidak nan lain nan pangana, hanyolah ulemu nan diangan, dituntuik dimano ado, untuak dipakai diamalkan. Dalan macam ragam ulemu, nan labiah jadi paratian, iyolah caro banagari, corak ragamnyo pamarentahan, baiak ditantang undang-undang, atau di hukum jo mahukum, sarato timbang jo manimbang. Sawajah tantang nan baitu, rasonyo lah labiah dari cukuik, ibarat lah panuah lah malimbak, kok hukum nan amuah tahan bandiang, bana lah dapek tahan sudi. Sabab dek alah nan baitu, lah kokoh paham dikanduangan, diam dilauik tak barombak, tagak dipadang tak barangin, kok hitam lah amuah tahan tapo, putiah lah buliah tahan sasah, tak dapek tak ujam lai. Alah nyo pikia habih-habih, lah ditimbang sudahsudah, lah tabuak dalam kiro-kiro, mancapai niat nan dahulu, cinto tujuan nan saisuak. Bangkalai niatan cinto hati, sadang tagamba ditinggakan, paham talantak dek salisiah, hawa napasu mahalangi, cameh didunia kalangkahan, dikuakan bana kabalakang. Namun dek diri Sutan Balun, kokoh mamacik kabanaran, mati manusia dek pandapek, mati kuau dek buninyo, amuah larat dari kampuang, mancari tenggang jo kalaka, manambah aka jo budi, cinto nan baiak nak nyo langsuang, bana talintang naknyo lalu, nan malintang nak nyo patah, supajo nan hak nak bajalan. Lah habih pikia dalam hati, paham didado tak bakucak, pangana bulek nak nyo pulang, lah kareh bana saruan kampuang, dusun nagari lah ahimbau, dilahia nan tak kadangaran, dibatin panggia nan lah kareh, tak dapek ditahan lai.

Lah sadio Sutan Balun, dicukuikan barang salangkoknyo, nan tidak-tidak dikampuang, nan larang-larang diawak, nan ganjia-ganjia dibao pulang, kabuh tangan kakampuang, paisi baso jo basi, pado dunsanak timba baliak, tando mato dari rantau. Lain nan dari pado itu, nan tak tak dapek ditinggakan, pamenan patang jo pagi, kaganti kawan nan satia, anjiang tabao dari Siam, hitam kumbang panjang bulu, badan gadang talingo kulai, bapusa-pusa didaguak. Tupai nan sadang mamanjek, jatuah dek salak anjiang kumbang, salak gadang suaro kareh, laku elok pantang tasingguang, tak amuah ranggang jo tuannyo. Salamo jo Sutan Balun, bapantang carai agak satapak, lah bak tubuah jo bayang-bayang, kakampuang dibao juo, hilang jo nyawa mangko carai.

Catatan:
Tambo dan silsilah adat Minangkabau ini ditulis ulang menurut aslinya dari buku karangan, B. Datuak Nagari Basa. Terbitan CV. Eleonora, Payakumbuh

Ditulis oleh Husni, husni@minangmedia.com, http://minangmedia.com

Iklan